Find klub & vær med

Ny klub – opstart

Hvis I ønsker at etablerer en ny klub, skal I være registreret, som en forening under DAFF/DIF. For at blive det, er der to veje I kan gå.

1. Opstart under eksisterende klub, som allerede er tilmeldt DAFF

I kan vælge at starte en underafdeling i en af de allerede etablerede foreninger, hvorpå I undgår selv at skulle opstarte en klub helt fra bunden. Ved at vælge denne løsning, skal I kontakte en forening/klub for at høre om I kan blive medlemmer.

Fordelen ved denne løsning er, at I får hurtig og nem adgang til omklædningsrum og ofte kommunalt tilskud. Ulempen er, at I mister jeres totale selvbestemmelse.

2. Opstart af egen klub

At starte er ny forening kan være en forholdsvis stor opgave, men DAFF vil gerne rådgive og vejlede, så tag meget gerne fat i os

For at starte en forening under DAFF, er der som grundregel tre ting, der skal være på plads.

1. I skal have afholdt stiftende generalforsamling. Dette lyder måske meget formelt, men det kræver kun at I downloader DAFFs Standardvedtægter, hvorefter I tager dette dokument med til en træning eller afholder et lille møde, og udfylder de tomme felter. Når I har gjort dette, har I afholdt den stiftende generalforsamling. Det er dog vigtigt, at I får forholdt jer godt til indholdet i vedtægterne. Vedtægterne er foreningens love, og får I vedtaget nogen dårlige eller mangelfulde vedtægter, kan det give store problemer senere.

2. Når foreningen er stiftet, skal I godkendes i den kommune, hvor foreningen er hjemhørende. Typisk vil I skulle indsende foreningens vedtægter til Fritids- og Kulturforvaltningen, men det varierer fra kommune til kommune.

3. Når I har afholdt jeres stiftende generalforsamling, skal I meldes ind i DAFF, og det gør I ved at udfylde DAFFs ansøgning om indmeldelse.

Ansøg nu

Når I bliver medlem af DAFF, bliver I også medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Som medlem af DIF er I dækket af Idrættens Fælles Forsikringer (Se mere her: http://www.idraettensforsikringer.dk/). Forsikringerne indeholder bl.a. den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som alle forsikringer skal have – og en ansvarsforsikring.

Om DAFF