Find klub & vær med

Sponsorer & Fonde

Det er velkendt, at sponsorer og fondsansøgninger kan være udfordrende for alle klubber. Nogle er dygtige til det, mens andre ikke har erfaring på området. Vi ønsker meget gerne at hjælpe, både med organiseringen af sponsorarbejdet og ansøgningerne til fonde.

Sponsorarbejde

Sponsorer er afgørende for enhver klub, men arbejdet med dem kan være udfordrende. Vi har mulighed for at hjælpe med at udarbejde en strategi for dette arbejde og organisere det, så det bliver lettere at komme i gang. Derudover fokuserer vi også på at fastholde og pleje eksisterende sponsorer.

Hvis jeres klub har brug for hjælp eller rådgivning inden for dette område, er I altid velkomne til at kontakte os.

Legater og fonde

Der er flere værktøjer til brug for ansøgning af fonde og hos kommunen.

Læs mere om fondsansøgninger

Du kan også finde legater i legatbogen.dk 

Mulige fonde at søge

 • DIF og Always Sports Camp –  giver  alle foreninger under DIF med aktiviteter for piger i aldersgruppen 12-15 år mulighed for at søge om op til 10.000 kr. til en pigecamp.
 • DIF og DGIs foreningspulje – deadline løbende støtter hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Puljen kan søges til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt. Sidste år blev der bevilget 44 mio. kr. til idrætsforeninger i hele Danmark. Nu er puljen åben igen, og alle kan søge.
  • Fif til ansøgningen: For større ansøgninger over 30.000 kr. er der særligt fokus på ambitioner om medlemsvækst.
  • Sørg for, at afslutningsdatoen for projektet ligger inden for den nærmeste fremtid – så bliver det tydeligt, hvornår støtten gør gavn i foreningslivet.
  • Bemærk, at der ikke kan ansøges om støtte til investeringer, der allerede er foretaget.
 • TOMS GULDPULJE  Støtter idrætsdeltagelsen hos forældregenerationen og generelt  fremme af familieidrætten. Puljen er pt. lukket.
  • Støtter:
   • Idræt sammen med børnene
   • Idræt, som både børn og forældre dyrker, men ikke nødvendigvis sammen
   • Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden aktivitet
   • Fælles idræt i foreningerne, som fx familiedag
 • Nordeafonden Her bor vi-puljen. Nordeafonden uddeler 60 mio. kr. til det gode liv i mindre bysamfund, som kan støtte aktiviteter der styrker det lokale fællesskab og sammenhængkraften i mindre byer. Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr. Læs mere om kriterier for puljen, samt gode råd til ansøgningen på nordeafonden.dk.
 • Tuborgfondet – Vi støtter unge og organisationer i hele Danmark, der styrker unges mod, handlekraft og indflydelse inden for fondets fire indsatsområder.
  • Læs mere om Turborgfondet

Flere fordele

Støtte fra kommunen

Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og har også mulighed for at støtte aktiviteter for voksne. Desuden skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

Det varierer fra kommune til kommune, hvorvidt og i hvilket omfang der gives offentligt tilskud til frie folkeoplysende virksomheder, da det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og fordeler midlerne. De aktuelle tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtigt, at I som klub altid undersøger den lokale ordning. Kontakt jeres kommune for at få mere information om jeres specifikke tilskudsmuligheder, eller se dette dokument med opdaterede frister pr. 13. januar 2020.

Download

Typisk vil der være mere information at hente samt relevante ansøgningsskemaer til for eksempel delvis refusion af leder- og træneruddannelser på kommunens kultur- og fritidsafdelings hjemmeside.

Om DAFF