Find klub & vær med

Årsmødet 2022 i Slagelse

Årsmødet 2022 blev afholdt d. 10. december, hvor 30 klubber deltog.

Anders Munch Skovgren blev valgt som dirigent, og styrede slagets gang.

Regnskab 2021 og Budget 2022 blev godkendt.

Formand: Nadia Panzio blev valgt som formand for en 2-årig periode.

Bestyrelsen blev nedsat, hvor Michael Planeta, Mikkel Bo Rasmussen og Michael Pasieczny blev valgt som medlemmer for en 2-årig periode.

Nana Maria Panda Tengmark blev valgt som 1. suppleant og Trine Lefevre blev valgt som 2. suppleant.

Disciplinærudvalget

Brian Sarby blev genvalgt som formand.

Niklas Dyrby Johansen og Casper Iisager blev genvalgt og repræsentanter for flag football, hvor suppleantposten er vakant.

Elex Kristensen og Rasmus Ryberg blev genvalgt, og repræsentanter for amerikansk fodbold, med Daniel Lassen som suppleant.

Mikael Sohn Ottesen og Isabell Dam Sehested Jensen blev genvalgt, og repræsentanter for cheerleading, med Lasse Salomonsen som suppleant.

Appeludvalget

Hans Peter Roth blev valgt som formand. Timothy Jensen og Michael Dehlin blev valgt som medlemmer, med Jakob Holm som medlemssuppleanter.

Cheerleadingudvalget

Silke Lak Purcill og Marie Sveigaard blev valgt som medlemmer for en 2-årig periode. Katrine Olsen og Sara Herlev blev valg som suppleanter for 1 år.

Dommerudvalget for amerikansk fodbold

Formand Frank Rasmussen blev genvalgt. Medlemmer Martin Mikkelsen, Kim Boding Johannsen, Jeppe Sejerø Holm Ternander og Kim Larsen blev genvalgt. Nanna Maria Tingmark blev valgt som suppleant.

Flag football udvalget

Der var ingen der stillede op som medlemmer eller suppleanter til de vakante poster. Udvalget bliver bedt om at fylde sig selv op.

Amerikansk fodbold udvalg

Jannie Kornbech, som medlem for en 2 årig periode. Udvalget blev bedt om at fylde sig selv op.

Årsmødet blev afholdt i ro og orden, og alle respekterede retningslinjerne. Referatet fra mødet bliver sendt ud formænd og alle deltagere i løbet af næste uge.

Om DAFF