Forside Amerikansk fodbold Medlemstallene for 2021 er landet! 

DIF har netop offentliggjort medlemstallene for 2021, og her fremgår det, at de samlede medlemstal for DIF går frem med ca. 0,5 %, i forhold til 2020. 

Resultatet for 2021 har ligget klar i en lille måneds tid, og er nu blevet kvalitetstjekket og offentliggjort. 

Der er ingen tvivl om, at de sidste 2 års Covid-19 pandemi har indflydelse på medlemstallene – det gør sig gældende for både 2020 og 2021. Ikke mindst 2020 var meget hård med markante nedlukninger, og som især for cheerleadings vedkommende fortsatte langt ind i 2021, hvilket også kan ses på medlemstallene for cheerleading. De reelle virkninger af Covid-19 pandemien ser vi først nu med medlemstallene for 2021.  

Samtidig skal det bemærkes, at en direkte sammenligning med 2020 måske ikke er helt relevant, da 2020 også var ramt af pandemien stort set hele året. Derfor sammenligner vi 2021 med både 2020 og 2019, som var seneste pandemifrie år. 

Tallene forklaret 

  • Vi er gået fra 4394 medlemmer i 2019 til 4568 medlemmer i 2020, og 4215 i 2021. 
  • Nedenstående er en fordeling på de enkelte idrætsgrene, de er dog forbundet med lidt usikkerhed pga. den måde CFR er sat op. 
  • Flag football falder med ca. 10% ift. 2020. 
  • Cheerleading falder med ca. 10% ift. 2020. 
  • Amerikansk fodbold falder med ca. 5% ift. 2020. 

DAFFs idrætter er blandt dem der er ramt hårdest af nedlukningerne  

Medlemstallet for DAFF i 2021 er samlet set på 4.215. Det betyder, at DAFF trods forsigtig vækst i 2020, går tilbage i 2021 med ca. 8% samlet set ift. 2020. Sammenligner vi med 2019, så går DAFF i 2021 samlet set tilbage ca. 4%, hvilket stort er ens for alle vores 3 idrætter. 

Der er ingen tvivl om, at Covid-19 pandemien har ramt os hårdt som forbund. Af DAFFs 3 idrætter: cheerleading, amerikansk fodbold og flag football, har de 2 førstnævnte været særligt hårdt ramt af de sidste 2 års nedlukninger og forsamlingsforbud. Cheerleading da det både er en indendørs idræt og har forholdsvis store hold. Amerikansk fodbold er ganske vist en udendørs idræt, men har mange spillere på et hold.  

Der er ingen tvivl om, at vi, både forbund og foreninger, har et stort arbejde foran os mht. rekruttering, hvilket den nye 2022-2025 strategiaftale med DIF også understøtter. Vi glæder os meget til, i samarbejde med vores foreninger, at for alvor komme i gang med arbejdet med at skabe grundlag for vækst i vores idrætter. 

Relaterede ARTIKLER