Forside Amerikansk fodbold Nyt Turneringsregulativ

Som omtalt på efterårets udviklingsmøde, så trængte DAFFs Turneringsregulativ til en gennemgang.

Efter et lidt længere forløb, er et opdateret turneringsregulativ nu færdigt.

Det træder i kraft den 14. juni 2022.

Jf. §10, stk. 2 i regulativerne, ”Ændringer i dette regulativ kan først træde i kraft efter offentliggørelse af de vedtagne ændringer på DAFFs hjemmeside og ved meddelelse til foreningerne med passende varsel.”

Selvom vi er midt i en sæson, så mener vi 18 dage er passende varsel – ikke mindst taget i betragtning, at langt hovedparten af alle ændringerne er lempelser, ændret ordlyd, tilpasninger til den nye ungdomsstruktur, samt sammenlægning af nogle deadlines.

Link til det en version af nye regulativ, hvor der er påført kommentarer vedr. ændringer, tilføjelser eller hvor noget er slettet, kan findes her.

Spørgsmål kan rettes til Lars Carlsen, lc@daffmail.dk eller Kasper Bolmgren Ksb@daffmail.dk

Relaterede ARTIKLER