Home Personligt sponsorat

Brugerbetalingen på landsholdene udgør ofte mellem 5.000 – 8.000 kr.  Ved deltagelse i camps mm. ligger brugerbetalingen ofte mellem 2.000 – 4.000 kr. Ved at yde et personligt sponsorat, har du mulighed for at virkeliggøre drømmen for en spiller/udøver. Minimums beløb for personligt sponsorat er 1.500 kr.

Personligt sponsorat

  • Et personligt sponsorat, giver sponsor mulighed for at tilbyde et sponsorat, hvor hele beløbet går til nedbringelse af udøverens brugerbetaling.
  • Sponsor får sit navn eller virksomhedsnavn på www.daff.dk i kontraktens løbetid, evt. med link til virksomhedens hjemmeside.
  • Det er muligt at lave flere sponsorater af samme type. Beløbet der indhentes, må blot ikke overstige spiller/udøvers samlede brugerbetaling ved det i kontrakten udpegede arrangement.
  • Standardkontrakt til personlig sponsorsøgning findes  i PDF her og i WORD her.

 

Hvad sker der, når en sponsor er fundet?

  • En spiller / udøver opsøger/får kontakt med en sponsor (Ansvarlig: spiller/udøver)
  • Spiller/udøver og sponsor udfylder kontrakten, skriver under og sender kontrakten til daff@daff.dk (Ansvarlig: spiller/udøver/sponsor)
  • DAFF godkender og underskriver kontrakten og bekræfter overfor sponsor + spiller/udøver på mail, at kontrakten er indgået (Ansvarlig: DAFF)
  • Sponsor indbetaler inden afholdelse af det sponsorrelaterede arrangement og i overensstemmelse med betalingsbetingelserne i kontrakten, og sender logo til brug på hjemmeside til daff@daff.dk (Ansvarlig: sponsor /spiller/udøver)
  • Logo / reklame uploades til daff.dk (Ansvarlig: DAFF)

 

Spørgsmål angående personlig sponsorsøgning sendes til daff@daff.dk.