Find klub & vær med

Dispensationer

Der er flere typer dispensationer, som man kan søge om i DAFF. Vi behandler løbende dispensationsansøgninger fra både klubber og enkeltpersoner.

Generelle dispensationer

Generelle dispensationer skal anvendes, når der er behov for at søge dispensation for ændringer som f.eks. banemål eller andre praktiske forhold, der ikke overholder de gældende regler.

Ansøg

Klubskifte

Hvis du ønsker at skifte klub, skal du indsende en ansøgning om klubskifte.

Læs mere

Alder- og konkurrence specifik dispensation

I cheerleading er der to slags dispensationer:

  • Helårlig aldersdispensation
  • Konkurrencespecifikke dispensationer

Hvis du ønsker at søge om dispensation baseret på alder og konkurrencespecifikke forhold, bedes du udfylde følgende formular.

Formular

Helårlig aldersdispensation

Den årlige aldersdispensation gælder, som overskriften antyder, for et helt år og dækker samtlige konkurrencer. For visse udøvere kan der dispenseres fra alderskravene, hvilket giver udøveren en årlig dispensation til enten en højere eller lavere aldersgruppe.

Dispensationen er knyttet til én specifik klub og ét bestemt hold. Normalt vil der kun kunne dispenseres én årgang (f.eks. 1999 til 1998).

Det er vigtigt at bemærke, at årlige aldersdispensationer ikke kan gives til Group og Partner Stunt.

Øvede kategorier

Der kan maksimalt gives én helårlig aldersdispensation pr. 20 udøvere på holdet. Derfor vil der kunne gives to helårlige aldersdispensationer, hvis holdet består af 21-40 udøvere i den pågældende aldersgruppe.

Begynder kategorier

Der kan maksimalt gives én aldersdispensation pr. 10 udøvere på holdet. Derfor vil der kunne gives to årlige aldersdispensationer, hvis holdet består af 11-20 udøvere i den pågældende aldersgruppe.

Hvis en klub ikke har hold i en bestemt aldersgruppe, er det muligt at ansøge om yderligere aldersdispensationer i overensstemmelse med det ovenstående antal.

Ved klub- eller holdskifte annulleres den årlige aldersdispensation, og der kan ansøges på ny.

Konkurrencespecifikke dispensationer

Som overskriften indikerer, gælder denne dispensation for en konkurrence.

Der vil i helt særlige og akut opståede situationer efter tilmeldingsfristen til konkurrencen kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper eller lave Cross over.

Helt særlige og akut opståede situationer kan f.eks. være en allerede tilmeldt deltager, der bliver skadet eller syg. DAFF kan forlange dokumentation på forholdet i form af f.eks. lægeerklæring. Klubben er ansvarlig for at fremskaffe evt. dokumentation og afholde eventuelle udgifter til dette.

Deltagelse i to alderskategorier

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i to aldersgrupper inden for samme kategori – f.eks. Mini og Junior Cheerleading.

Der vil ikke kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i forskellige kategorier i to forskellige aldersgrupper. En udøver kan derfor f. eks ikke stille op i Senior Cheerleading og Junior Group Stunt.

Cross over

Der vil kunne dispenseres, så en udøver kan stille op i både en begynderkategori og en øvet kategori inden for samme kategori.

Hvad siger reglerne om alderskategorier?

§ 3       Aldersgrupper og licenskategorier

Stk. 1   DAFF har følgende aldersgrupper og licenskategorier for cheerleading:

Tiny

3-8 år – Udøvere skal være fyldt 3 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 9 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel

Mini

8-12 år – Udøvere skal være fyldt 8 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 13 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

Junior

12-16 år – Udøvere skal være fyldt 12 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel. Udøvere må ikke være fyldt 17 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

Senior

15+ år – Udøvere skal være fyldt 15 år pr. 31. december i konkurrenceårets 2. halvdel.

Procedure

Ansøgningen skal indgives til DAFF af den klub, hvor spilleren ønsker at søge licens, herefter behandler forbundet sagen og evt. dispensation udstedes. Der gøres opmærksom på, at dispensationen først er gældende, når klubben har modtaget en underskreven dispensation fra DAFF.

Ansøgningerne behandles administrativt, ved tvivlstilfælde behandles ansøgningen af den politiske ansvarlige for aktiviteten i samarbejde med administrationen.

Den politisk ansvarlige kan vælge at behandle en ansøgning i DAFFs bestyrelse, hvis der er noget helt principielt i ansøgningen, der ikke er dækket af reglerne eller af tidligere praksis.

For at lette sagsbehandlingen, har vi valgt at gøre det hele elektronisk. Det er derfor vigtigt at der er indsamlet den fornødne accept fra fx forældre eller den klub som spilleren kommer fra. Der krydses af i at den fornødne accept er indhentet. Vi kan bede om at se accepten.

Misbrug/omgåelse

DAFF gør samtidig klubberne opmærksom på, at dispensationer kan trækkes tilbage, hvis forbundet finder grundlag herfor. Misbruges eller omgås ordningen, kan DAFF trække alle klubbens dispensationer tilbage.

Ansøgningsfrist

Løbende

Om DAFF