Find klub & vær med

Konkurrenceregler

Konkurrencereglerne gælder for alle arrangementer afholdt af DAFF og omfatter bestemmelser vedrørende alderskategorier, tidsrammer, påklædning, sikkerhedsbegrænsninger inden for tumbling, stunts, pyramider og basket tosses samt andre generelle bestemmelser for deltagelse i konkurrencer. Det er af stor betydning at nøje gennemlæse konkurrencereglerne, da overtrædelse heraf kan medføre strafpoint eller i værste tilfælde diskvalifikation.

DAFFs konkurrenceregler for sæson 2023/2024

Spørgsmål til reglerne 

Hvis du har spørgsmål til reglerne eller er i tvivl om fortolkning, kan du kontakte Mikael Sohn Ottesen på mikael.sohn.ottesen@daff.dk. 

Ved spørgsmål om specifikke elementer opfordres du til at filme elementet/sekvensen og sende det ind til vurdering. Som udgangspunkt vil der ikke blive kommenteret på spørgsmål, der ikke er understøttet af en video, hvilket er designet til at reducere fejlfortolkninger og misforståelser. Du kan forvente svar inden for 5 arbejdsdage.

Sikkerhedsreglerne er på engelsk, og da der anvendes mange fagudtryk i konkurrencereglerne, findes der en "Cheerleading Glossary," hvor du kan finde definitioner på udtryk som f.eks. "Base, Pyramid, Inversion, Basket toss, Stunt, Release move" med mere.

DAFFs Cheerleading Glossary

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende dispensationer eller klubskifte, bedes du kontakte daff@daff.dk.

Konkurrenceregulativ

Konkurrenceregulativet indeholder de overordnede regler, der styrer aspekter som konkurrenceafvikling, udstedelse af licenser samt pålæggelse af sanktioner for foreninger og enkeltpersoner ved overtrædelse af disse regler.

Konkurrenceregulativ

Spørgsmål til Konkurrenceregulativet skal rettes til daff@daff.dk

Klubskifteregler

Et klubskifte indebærer ønsket om at overføre sin licens fra én klub til en anden. Der eksisterer specifikke regler på dette område, som det er vigtigt at være bekendt med for at gennemføre et klubskifte. Dette inkluderer krav som at undlade at have økonomisk gæld og at overholde fastsatte tidsfrister. Der er naturligvis undtagelser, og du kan finde mere information nedenfor.

Læs mere om klubskiftereglerne

Adfærdskodeks

Adfærdskodeksen er designet til at sikre en positiv og professionel optræden inden for sporten. Det forventes, at alle involverede parter, herunder bestyrelser, trænere og udøvere, påtager sig ansvaret for at opretholde disse standarder.

DAFFs Adfærdskodeks

Aldersregler

For at deltage i DAFF's konkurrencer skal alle udøvere på holdet være inden for samme alderskategori. DAFF anvender følgende alderskategorier:

  • Tiny
  • Mini
  • Youth
  • Junior
  • Senior

DAFFs Aldersregler

Søg alders- og konkurrence specifik dispensation

For at ansøge om en dispensation, der er specifik for alder og konkurrence, kan I få yderligere oplysninger ved at undersøge nærmere nedenfor..

Læs mere om DAFFs dispensationer

Bedømmelse

Ved deltagelse i DAFFs konkurrencer, bliver alle rutiner bedømt ud fra et fælles score sheet indenfor den kategori der bedømmes. Det er vigtigt, at du som træner sætter dig grundigt ind i score sheet’et inden du sammensætter din rutine. Har du spørgsmål til scoresheets, så kontakt venligst Mikael Sohn Ottesen på mikael.sohn.ottesen@daff.dk.

HIT ZERO

Hit Zero er et nyere tiltag som indføres for at øge fokus på at levere sikre og rene rutiner som passer til holdets niveau. Med Hit Zero er det muligt at få en anerkendelse uanset om holdet pointmæssigt placeres i toppen eller i bunden i den pågældende kategori. Formålet ved konkurrencedeltagelse, skal således ikke blot være at vinde, men også at levere en sikker, ren og fejlfri rutine, som samtidig passer til holdets niveau.

Download Hit Zero

ECU konkurrence regler

ECU konkurrenceregler

Om DAFF