Find klub & vær med

Appeludvalg

DAFFs Appeludvalg er vedtægtsbestemt udvalg. Appeludvalget behandler sager, hvor en part har appelleret en afgørelse fra Disciplinærudvalget.

Udvalgets medlemmer er:

Formand

Mikael Delin

Medlem

Jacob Holm
Timothy Jensen

Suppleant

Vakant

Udvalget kan kontaktes på appel@daff.dk

Oversigt over Appelsager

Som følge af EU Persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 er det ikke længere tilladt at have listen over Appelsager offentlig tilgængelig, da den indeholder persondata, der beskyttes af forordningen.

Om DAFF