Find klub & vær med

DAFFs Politiske program

DAFFs politiske program er en klar ”ledestjerne”, nemlig VÆKST. Bestyrelsen har i det politiske program set nærmere på de indsatsområder, som vi mener er væsentligste de næste 3-4 år for vækst for DAFFs idrætter og foreninger.

DAFFs foreninger skal have de bedste idrætsmiljøer for børn og unge at dyrke idræt i

 • Alle frivillige og trænere for børn og unge skal have de nødvendige kompetencer for at sikre trygge og udviklende fællesskaber og idrætsmiljøer i vores foreninger
 • Alle trænere og frivillige skal have muligheden for at dygtiggøre sig gennem kurser og uddannelser
 • Vi vil samarbejde med foreningerne med etablering og implementering af principperne bag aldersrelateret træning (ATK)
 • Vi vil sikre at vores konkurrencestruktur understøtter børn og unges udvikling, og tilgodeser både nybegyndere og senstartere
 • Vi vil arbejde med at understøtte sunde og udviklende talentmiljøer i klubberne

DAFF skal arbejde med at skabe de bedste oplevelser for foreninger, udøvere og fans

 • Vi vil skabe konkurrencer, kampe og events, hvor det er attraktivt for udøvere, publikummer og frivillige at være en del af
 • Vi vil gøre det til en god oplevelse at deltage ved de arrangementer, uddannelser og møder som DAFF tilbyder
 • Vi vil synliggøre DAFFsidrætters unikke fankultur
 • Vi vil understøtte foreningernes mulighed for at lave store events og fanoplevelser

DAFF skal arbejde for, at alle foreninger har de nødvendige kompetencer til at drive stabile og velfungerende foreninger

 • Vi vil styrke samarbejdet mellem forbund og foreninger for at understøtte foreningens udvikling, og optimale rammer for klubdrift
 • Vi vil understøtte foreningernes arbejde i at skabe bæredygtige klubmiljøer, der kontinuerligt tiltrækker og fastholder frivillige i meningsfulde opgaver
 • Foreningens bestyrelse og ledere skal have mulighed for at dygtiggøre gennem kurser og uddannelser, for at tilegne sig de nødvendige kompetencer for at optimere klubdriften

DAFF skal være en kompetent og imødekommende medlemsorganisation

 • Vi vil arbejde med at dialogen mellem foreningerne og DAFF er nem og overskuelig.
 • Vi vil arbejde med digitalisering af forbundets administrative processer, med formålet at optimere den daglige foreningsdrift
 • Vi vil arbejde med at både nuværende og nye interessenter til enhver tid skal kunne søge den nødvendige information om forbundets foreninger.
 • Bestyrelsens og administrationens kompetencer skal være opdateret så de til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at drive og skabe udvikling
Om DAFF