DIF`s tildelte midler er indtil de seneste år blevet uddelt til forbundene gennem en fordelingsnøgle med fokus på aktivitet og størrelse, men i 2016 blev det på DIF`s repræsentantskabsmøde besluttet at ændre vilkårene for fordeling. Den nye fordelingsmodel betyder, at hvert forbund fremadrettet skal forhandle en 4 årig strategiaftale med DIF`s administration og bestyrelse, og den nye model står sin anden prøve i perioden 2022-2025.

Økonomisk betyder det, at i stedet for at modtage penge fra DIF baseret på klubbesøg, udviklingsaftaler og andre aktiviteter, modtager DAFF og alle de andre specialforbund økonomisk støtte fra DIF ved at arbejde strategisk med udviklingsprojekter i en strategiaftale. Arbejdet med at udforme strategiaftalen er et arbejde der ligger hos DAFF, i samarbejde med DIF. Vi har altså lavet en prioritering og valgt de fokusområder som vi mener kan understøtte DAFF og klubbernes udvikling, hvorefter vi har sammensat projekter og mål i samarbejde med DIF.

De 3 strategispor nedenfor beskriver de udvalgte områder, som vi vil have særligt fokus på at udvikle sideløbende med forbundets almindelige drift. Det betyder kort fortalt, at der ikke bliver fjernet fokus fra vores kerneområder og klubber for at give plads til strategiaftalen. Vi arbejder som vi altid har gjort, og er lige så tilgængelige som vi altid har været – vi arbejder blot strategisk målrettet med nedenstående 3 spor.

3 fokusområder

1. fokusområde: Den gode klub

Det første strategispor omhandler den gode klub. Intentionen med sporet er, at vi ønsker at øge antallet af stabile og udviklende klubber i amerikansk fodbold og cheerleading med særligt fokus på at skabe det gode idrætsmiljø for børn og unge. Sporet indeholder både analyse og praktisk arbejde.

2. fokusområde: Organisationsudvikling

Temaet for dette spor er organisation – både på det politiske niveau og på det administrative niveau, kort sagt Det Velfungerende Specialforbund.

Vi ønsker at opnå øget tilfredshed med forbundets arbejde internt og eksternt – blandt forbundets medlemsforeninger, samt blandt forbundets valgte frivillige og ansatte medarbejdere.

Vi ønsker et forbund der tydeligt er til for forbundets medlemsforeninger, herunder deres aktive, ledere samt andre frivillige.

Det skal gøres ved, dels at optimere de interne strukturer og arbejdsgange, samt ved at undersøge hvilke forventninger forbundets medlemsforeninger har til de kerneopgaver DAFF har og skal udføre for at blive et velfungerende specialforbund.

3. fokusområde: Talent og Elite

Vi vil skabe en rød tråd/sammenhæng i vores talent- og elitearbejde for både amerikansk fodbold og cheerleading, så forbundets foreninger oplever gennemsigtighed og retning i forbundets arbejde. Heri vil vi skabe et produkt, der fremover skal sikre en stor søgning og interesse fra udøvere (og trænere, ledere med mere) om at blive en del af DAFFs talent- og elitemiljøer, herunder landshold.