Find klub & vær med

Bestyrelsen

Bestyrelsen i DAFF er sammensat af politisk valgte repræsentanter fra hver sportsgren. Valget omfatter bestyrelsesformanden og medlemmerne, der vælges for en periode på 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges for en periode på 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælges på Årsmødet.

Formand
Nadia Panzio
Næstformand
Dagh Schwartz-Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Michael Pasieczny
Bestyrelsesmedlem
Mikkel Bo Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Hans Peter Roth
Bestyrelsesmedlem
Nana Maria Panda Tengmark
Bestyrelsesmedlem
Maria Stage
2. suppleant
Jesper Qvist
Om DAFF