Find klub & vær med

Persondatapolitik – Klubportalen

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Klubportalen er vores turneringsadministrationssystem og drives af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF).

Når du er spiller/ udøver eller træner / leder i en af vores medlemsklub, får du oprettet en profil i Klubportalen med det formål, at du kan være aktiv i forbindelse med turneringer, konkurrencer og andre tiltag, som udbydes af DAFF.

Det er din klub, som opretter dig i Klubportalen på baggrund af de oplysninger, du selv har givet klubben. I den forbindelse skal du informeres om, at vi har modtaget personoplysninger om dig, ligesom vi i henhold til databeskyttelsesforordningen skal give dig en række informationer om behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlige og kontaktinformationer:

Dataansvarlige for dine personoplysninger i Klubportalen:

Dansk Amerikansk Fodbold

CVR-nr. 2633 1595

Kontaktperson: Lars Carlsen, lc@daffmail.dk

Vi behandler følgende personoplysninger i Klubportalen

I Klubportalen registrerer vi følgende almindelige personoplysninger. Du skal være opmærksom på, at du kan være omfattet af flere kategorier, hvis du f.eks. både er registreret som spiller og træner i din klub.

Spillere/ udøvere

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe/ konkurrencer

Trænere / ledere

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik,
  • Foreningshverv
  • Eventuelle hverv i udvalg i DAFF, distriktsforbund / region

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Oplysningerne i Klubportalen bruges til administration af turneringer, konkurrencer m.v. udskrevet af DAFF.

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, køn, nuværende klub og klubhistorik, kampe:

Disse oplysninger bruges til at identificere dig som spiller/ udøver eller træner / leder, herunder administrere din deltagelse i kampe og konkurrence indenfor de gældende turneringsregler, samt registrere klubskifte m.v.

Foreningshverv / hverv i udvalg:

Disse oplysninger bruges til at administrere nuværende hverv i foreninger og udvalg.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til brug for turneringsadministration, foreningshverv m.v. følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er administration og afvikling af amerikansk fodbold, flag football og cheerleading i Danmark, som du selv har ønsket at deltage i ved din indmeldelse i en klub omfattet af DAFF’s love og regler.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det er din klub, som opretter dig med en profil i Klubportalen med henblik på at du kan deltage i aktiviteter under DAFF.

Adgang til dine personoplysninger

Klubportalen er opbygget således, at det til enhver tid kun er relevante personer i klubben, der har adgang til relevante oplysninger.

Personer med et foreningshverv og brugeradgang i din nuværende klub samt medarbejdere i DAFF har adgang til din profil i Klubportalen med henblik på turneringsadministration.

Herudover er dit navn og årgang tilgængeligt for andre i forbindelse med de kampe, du deltager i.

De kan ikke se andre oplysninger om dig som f.eks. dine kontaktoplysninger.

Kluboverflytning og -skifte:

Registrering af en kluboverflytning- og -skifte foregår ved, at du eller din nye klub sender en anmodning til DAFF jf. ”Regler for klubskifte og rekruttering”. Når kluboverflytning- og -skifte er godkendt, registreres din profil i Klubportalen under den nye klub.

Dine personoplysninger opbevares i et it-system, som hostes af en dansk udbyder med hostingcenter i Danmark. Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i Klubportalen. Vi sletter dine kontaktoplysninger, når du beder os om det, eller når det ikke længere er relevant i forhold vores administration af de turneringer, du har været aktiv i. Hvis dine personoplysninger indgår i oplysninger af sportshistorisk karakter eller på anden måde anses at have sportslig interesse, har vi en saglig interesse i at gemme dette.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af politik

Vi opdaterer denne politik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive forsøgt sendt ud til orientering til alle personer med oplysninger i Klubportalen.

Download

Om DAFF