Find klub & vær med

Cheerleading Regelkursus

Regelkursus har til formål at give kursisten et grundlæggende indblik i DAFFs konkurrenceregler således, at kursisten bliver i stand til, på grundlæggende niveau at nedbryde en skill-sekvens, analysere denne og via regelmetode fastlægge om de enkelte skills er lovlige eller ej.

Kurset henvender sig til trænere/hjælpetrænere med et grundlæggende kendskab til cheerleading.

Kursets opbygning

Kurset er et endagskursus, som består af teoretisk undervisning. Husk derfor at medbringe computer, papir og pen. Det forventes, at du som kursist er aktiv deltagende.

Regelkurset starter med en gennemgang af de basale definitioner, som anvendes i konkurrencereglerne. Dernæst følger en gennemgang af samtlige konkurrenceregler, fra level 1 til level 6, men løbende debat og afklaring.

Tid og sted

Vest: Lørdag d. 23. september 2023. Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus.

Øst: Søndag d. 24. september 2023. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Pris

Pris: 450 kr. pr. deltager. Prisen er inklusiv frokost. Pris for ikke DAFF-medlemmer: 900 kr.

Tilmelding         

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingfristen er d. 17. september 2023.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Om DAFF