Find klub & vær med

Cheerleading Træner niveau 1

Cheerleading er en relativt ny sport i Danmark. Det er derfor vigtigt at have kompetente trænere, som kender sporten, reglerne og som kan lave inspirerende træning og skabe et sundt, sikkert og lærerigt miljø for udøverne. Alt dette lærer du på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1.

Formål

DAFF har udviklet træneruddannelsen sådan, at du som selvstændig træner kan styrke din basisviden, holde dig opdateret om regelændringer, samt følge med i den spændende udvikling, der sker i cheerleading verdenen. Derudover er der selvfølgelig fokus på at udvikle dig som træner.

Niveau 1 giver dig grundlaget for at sammensætte en målrettet, inspirerende og udbytterig træning samt værktøjer til både den faglige og sociale del af trænerjobbet. Der vil være fokus på progression og basisviden om, hvordan man bygger en træning op, når man står med en flok nye udøvere.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Intro. Det er dog muligt at få dispensation, såfremt du har tilstrækkelig med viden om og erfaring inden for trænerjobbet.

Uddannelsens opbygning

Cheerleading træneruddannelse Niveau 1 består af to dele og forløber over 1 weekend og et endagsarrangement.

Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning. Husk derfor at medbringe træningstøj, papir og pen.

Teoretisk & praktisk niveau

DAFF Cheerleading Niveau 1 (21,5 timer):

 • Organisation
 • Opvarmning og grundtræning (cheerleading specifikt)
 • Trænerrollen
 • Træningsplanlægning (cheerleading specifik)
 • Regler
 • Rutineopbygning
 • Motions, stunts og pyramider
 • Sikkerhed og progression
 • Jumps, tumbling og cheer

DIFs Træner 1 uddannelse (22,5 timer):

 • Idræt for børn og unge
 • Trænerrollen
 • Fysisk træning
 • Idrætsskader
 • Træningsprogrammer – herunder opvarmning og udstrækning

Overnatning i forbindelse med Træner 1 er for egen regning.

Tid og sted

DAFF Cheerleading Niveau 1 (obligatorisk)
Fredag d. 15. september til søndag d. 17. september 2023.BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

DIFs træner 1 uddannelse (obligatorisk)
Søndag d. 1. oktober 2023 kl. 9.00 til kl. 18.00. Kurset afholdes både i Vest og Øst, så kursisten kan tage deltage der, hvor det giver mening ift. lokation.

Pris

Pris: 5.000 kr. pr. deltager ved tidlig tilmelding. Prisen inkluderer kost og logi. Dog skal overnatning i forbindelse med DIFs træner 1 selv betales.

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 10.000 kr. Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

Regelkursus (valgfri)

Vest: Lørdag d. 23. september 2023. Ceres Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus.

Øst: Søndag d. 24. september 2023. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.

Tilmelding         

Tilmelding skal ske på: www.daff.nemtilmeld.dk

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingsfristen er d. 6. september 2023. Ved tilmelding inden d. 30. august 2023 er prisen 5.000 kr. Ved tilmelding efter d. 30. august 2023 er prisen 6.000 kr. /12.000 kr. for ikke-medlemmer.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle”-princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Om DAFF