Find klub & vær med

Cheerleading Træner niveau 2

Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 retter sig mod selvstændige trænere, der ønsker at udvikle sig i rollen som træner. På uddannelsen vil der være fokus på, at du som træner skal lære at være reflekteret og kunne begrunde de valg, du foretager i trænerrollen på baggrund af den viden og indsigt, du får på uddannelsen. Uddannelsen retter sig mod personer, der har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen.

Formål

Træneruddannelsen Niveau 2 giver dig redskaberne til at være træner på højt plan. Dog er uddannelsen relevant for alle trænere uanset levels, da den giver træneren et mere indgående kendskab til de faktorer, der er på spil for udøverne i forskellige aldersgrupper, både teknisk, mentalt og socialt. Dette kaldes aldersrelateret træningskoncept, og efter uddannelsen vil træneren have viden om hvordan, og hvorfor det er vigtigt, at undervisningen tilpasses den enkelte aldersgruppe.

For at deltage på Cheerleading træneruddannelse Niveau 2 er det et krav, at du har gennemført Cheerleading træneruddannelse Niveau 1. Du kan ikke tage Niveau 1 og Niveau 2 i samme sæson.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af en DAFF-del og regelkursus. Regelkursus er valgfri.

Teoretisk & praktisk niveau

DAFF Cheerleading Niveau 2 Indeholder bl.a. undervsining i:

  • Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
  • Trænerrollen
  • Regler
  • Kultur og etik
  • Mental træning
  • Rutineopbygning
  • Toss, stunts og pyramider
  • Tumbling

Cheer Workshop

Som en del af uddannelse afholdes en workshop i forbindelse med Niveau 1 og 2 uddannelsen. Det vil være en praksisorienteret dag, hvor der vil være workshops i tumbling, cheer, toss og stunts.

Workshoppen er inkluderet i prisen på Niveau 1, men har man gennemført Niveau 1 i tidligere år, kan denne workshop tilkøbes, hvis man har behov for ny inspiration.

Cheer workshop indgår i DAFF Cheerleading niveau 2.

Tid og sted

DAFF Niveau 2:
D. 16.-18. september 2022 på BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Regelkursus (valgfri):
Vest: Lørdag d. 8. oktober 2022. Lokation følger.

Øst: Søndag d. 9. oktober 2022. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Regelkurset er valgfrit, men har man ikke taget kurset på et tidligere tidspunkt, opfordres kursisten meget til at deltage. Der er placeret et kursus i både øst og vest for at mindske transporten.

Pris

Pris: 3500 kr. pr. deltager ved tidlig tilmelding. Prisen inkluderer alt undervisning, materiale samt kost og logi.

Tilmelding         

Tilmeldingsfristen er d. 8. september 2022. Ved tilmelding inden d. 31. august 2022 er prisen 3.500 kr. Ved tilmelding efter d. 31. august 2022 er prisen 4.500 kr.

Det forventes, at kursisten deltager aktivt under kurset.

Tilmelding sker på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Om DAFF