Find klub & vær med

Regler i cheerleading

Cheerleading er en kendt sportsgren, men er ikke kendt med de mange regler som sporten indeholder. Cheerleaders laver nogle seriøse stunts, løft og kast, og det er vigtigt at holdene overholder regelsættet, så der ikke sker skader.

Reglerne ændrer sig i forhold til alderskategorier og niveau.

Hvis du vil dykke mere ned i reglerne, er du velkommen til at se alle regler, regulativer mm. her.

Niveauer i Cheerleading

Der er mange forskellige alderskategorier i Cheerleading, som er delt ind i forskellige niveauer. Niveauer henviser til sværhedsgrader, hvor udøvere kun konkurrerer på det niveau, de er klar til. Det betyder, at hvert niveau har begrænsninger på skills, som for udøverne er tilladt at udføre.

Det laveste niveau i Danmark er Novice, og det højeste niveau er Premier. Hvert niveau har unikke regler for hvilke skills der er tilladt at udføre.

Der konkurreres i følgende niveauer (nævnt fra det nemmeste til det sværeste niveau):

 • Novice (tidligere kendt som level 1)
 • Intermediate (tidligere kendt som level 2)
 • Median (tidligere kendt som level 3)
 • Advanced (tidligere kendt som level 4)
 • Elite (tidligere kendt som level 5)
 • Premier (tidligere kendt som level 6)

Hvad er en Cheer-rutine?

En Cheerleading-rutine er opdelt i to. Et Cheer, og en rutine med musik.

Et Cheer skal indeholde et råb, hvor formålet er at engagere publikum til at råbe med holdet. Et Cheer indeholder typisk specifikke armbevægelser (motions) og løft, kast (stunts og basket tosses) og pyramider. Et Cheer er frivilligt for alle hold at udføre, men hvis det udføres skal det vare minimum 30 sekunder. Under et Cheer anbefales det, at der anvendes rekvisitter (såkaldte props). Det er ikke et krav, men rekvisitter kan underbygge holdets mulighed for at få publikum til at råbe med. Der er begrænsninger på hvilke rekvisitter et hold må anvende. Tilladte rekvisitter er pom poms, skilte, flag, bannere, stykker af stof og megafoner.  Rekvisitter må ikke være skarpe eller potentielt farlige genstande.

Selve rutinen med musik må maksimum vare 2 minutter og 15 sekunder, hvilket afhænger af alderskategorierne. Tiden vil begynde ved første bevægelse, råb eller ved musikkens påbegyndelse. Tiden slutter ved den sidste bevægelse, råb eller ophør af musik. I starten af ​​rutinen skal alle udøvere have mindst én fod, hånd eller anden kropsdel der rører ved konkurrencegulvet.

Hvordan bedømmes en cheerleading-rutine?

En Cheerleading-rutine bedømmes på baggrund af et bedømmelsesskema (et score sheet). Alle score sheets for samtlige alderskategorier og niveauer er tilgængelige på hjemmesiden og giver trænerne et overblik over, hvilket elementer, som de bør inkludere i holdets rutine inden deltagelse i konkurrence. Af score sheets fremgår ligeledes pointfordelingen mellem de forskellige elementer, således trænerne kan disponere rutinen til at matche score sheet’et bedst muligt.

Til hver konkurrence sidder et panel på mellem 3-5 dommere, som bedømmer rutinerne. Dommerne sidder og ser rutinerne og skriver alle de skills ned, som holdet udfører inklusive bemærkninger til udførelsen af de forskellige skills mm.

De forskellige skills, så som: tumbling, stunts, pyramider og basket tosses, bedømmes, særskilt, ud fra følgende 3 kriterier:

 • Hvor stor en andel af holdets udøvere er involveret i de forskellige skills (deltagelse)
 • Hvilke skills bliver udført (sværhedsgrad)
 • Hvordan bliver de forskellige skills udført (udførelse)

Foruden skills vurderer dommerne ligeledes:

 • den overordnede præsentation
 • hvor godt rutinens elementer flyder sammen
 • rutinens tempo (ikke forstået ved, at musikken går hurtigt, men at der hele tiden sker noget i rutinen, dvs. at der ikke er mange pauser undervejs)
 • rutinens kreativitet og
 • hvilket indtryk rutinen efterlader hos dommerne efter rutinens ophør

Et hold kan maksimalt modtage 100 point pr. dommer på niveauerne Intermediate til og med Premier. Et hold kan maksimalt modtage 90 point pr. dommer på niveauet Novice, hvor kast (basket tosses) ikke er tilladt, hvorfor maksimum score er lidt lavere.   

Basisregler

Som tidligere nævnt varierer de specifikke regler for hvert niveau. Der er dog nogle generelle regler, som gælder for alle hold.

Alle hold skal have en kvalificeret træner, som sørger for at reglerne overholdes (af sikkerhedsmæssige årsager) til træning, såvel som til konkurrencer. Træneren skal sørge for at udøvere eller hold ikke går videre til sværere skills, før de mestrer basale skills.  

Cheerleaders må kun udføre stunts som er tilladte for deres niveau eller dem, der er tilladt på underliggende niveauer. Når man øver nye skills, anvendes typisk erfarne udøvere, som spotter de nye skills. Dermed er der skabt et sikkert miljø for holdets udøvere, hvorved der trænes med spottere indtil gruppen eller holdet mestrer det/de nye skill(s).

Under træning og konkurrencer skal udøvere træne på passende overflader for at forblive sikre. Overflader som beton, asfalt, våde eller ujævne overflader er ikke tilladte. Derudover må ethvert redskab, som hjælper udøvere med at udføre skills eller lignende ikke anvendes under træning uden ordentlig opsyn. Redskabet af enhver art er ikke tilladt til konkurrencer.

Cheerleaders skal bære solide bløde sko under konkurrencen. Det er imod reglerne at udøvere tygger på tyggegummi, spiser slik eller lignende under konkurrence for at undgå kvælningsfarer. Cheerleaders må ikke bære smykker under konkurrencen af sikkerhedsmæssige årsager. Desuden må ingen cheerleader eller holdkammerat udskiftes i rutinen. Den, der starter på gulvet skal også slutte med resten af ​​holdet.

Konkurrenceregler

Ved konkurrencer er der endnu flere regler, som udøverne skal følge. Konkurrencereglerne anvendes til alle konkurrencer afholdt af DAFF. Her finder du blandt andet svar på reglerne om alderskategorier, tid, tøj, sikkerhedsbegrænsninger indenfor tumbling, stunts, pyramider og basket tosses, samt andre generelle bestemmelser i forbindelse med konkurrencedeltagelse.

Se DAFFs konkurrenceregler

Har du spørgsmål til reglerne, eller er du i tvivl om, hvorvidt en regel skal fortolkes mm., så kontakt mikael.sohn.ottesen@daff.dk.

Om DAFF