Find klub & vær med

Basis dommerkursus

Primært for helt nye dommere. Således beder vi dommere med mere end to års erfaring om at undlade at deltage på disse.

Forudsætninger: Ingen – ud over interesse for at dømme football.

Kursets opbygning

Kurset er opbygget som E-læring og findes via DIFs e-læringsportal. Kurset er en blanding af læsestof og speak suppleret med video eksempler. Kurset er på dansk

Teoretisk niveau

Kurset er introduktion til reglerne og dommergerningen. Der bliver givet en overordnet gennemgang af reglerne og flere elementer af dommergerningen bliver forklaret.

Følgende ting gennemgås på kurset:

  • Introduktion til regelbogen
  • Gennemgang af grundlæggende regler
  • Gennemgang af dommeruniformen
  • Introduktion til dommermanualen
  • Gennemgang af grundlæggende mechanics for alle positioner
  • Udarbejdelse af kamprapporter mm.

Undervisere

Ingen

Praktisk information

Kurset varer 3-5 timer. Man skal består en række tests undervejs i kurset.

Tilmelding         

Kurset tages fra DIFs e-læringsportal: Basisdommerkursus

Om DAFF