Find klub & vær med

A-Trænerkursus

Træner A har til formål at gøre den erfarne træner mere reflekterende omkring sin egen praksis. Dette gøres for at klæde træneren endnu bedre på til arbejdet med målgrupper der arbejder i et præstationsmiljø. Kurset vil forsat tage udgangspunkt i træneres filosofi og hvordan denne spiller sammen med det omkring liggende miljø, herunder fokus på b.la. spiller udvikling, sportspsykologi og træningsoptimering.

For at færdiggøre den fulde træner A skal alle positionstrænerkurser. OBS for 2023 skal DIF T2 gennemføres på eget initiativ.

Uddannelsens opbygning

Kurset består af en DAFF-del, og de resterende positionstrænerkurser. Alle dele skal gennemføres før kurset er bestået. Dette kan gøres inden for en tidsramme af tre år.

OBS! Vi råder dog trænere til at gennemfører DAFF Delen og DIF-delen samme år.

Postionstrænerkurserne kan tages, når det passer træneren og skal ikke nødvendigvis være gennemført inden kursusstart.

OBS for 2023 skal DIF T2 gennemføres på eget initiativ.

Målgruppe

Træner A har som udgangspunkt udelukkende fokus på træneregerning i forbindelse med Junior- og seniormandskaber. Det vil derfor være fordelagtigt, at træneren arbejder med minimum en af disse kategorier på dagligt plan. Development, Kadet, Mini og Mikro vil blive berørt i det omfang det giver mening for kursisterne.

E-læring

Inden kursusstart vil kursisterne skulle have gennemført E-læringsmodulet: DAFF A-Trænerkursus. E-Læringsmaterialet findes her ie.dif.dk – materialet bliver åbnet 14 dage før kursets start
Opret en bruger og gå til webshoppen, hvor du finder kurset under Amerikansk fodbold.

Derudover vil du skulle have gennemført følgende E-læringskurser som du også finder på ie.dif.dk:

  • T2 – træningsmiljø
  • Seksuelle krænkelser i idrætsforeninger.

Samt Anti doping Danmarks kursus som du finder her: https://uddannelse.antidoping.dk/lo

Kriterier for at tage kurset

For at kunne deltage skal du have gennemført DAFF B-Trænerkursus eller tilsvarende. Hvis du mener, at du har kvalifikationer, der berettiger til merit, kan du ansøge ved at sende en e-mail til daff@daff.dk.

Tid og sted

Kurset DAFF-del, gennemføres på weekend fra fredag kl. 18.00 til søndag ca. kl. 12.00.
Samt to online møder. Derudover vil der være to supervisions sessioner, en til træning og en til kamp.

A – Trænerkursus Weekend 23-25. marts 2024
A – Trænerkursus Online møde 1: 1. maj 2024
A – Trænerkursus Online møde 2: 2. september 2024

Lokation for DAFF-delen:

BGI Akademiet,

Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Pris

Kurset koster 5500kr. Prisen inkluderer alt undervisning, materiale samt kost og logi på DAFF-delen. 

Tilmelding         

Tilmeldingsfristen er d. 16. februar 2024.

Tilmelding skal ske på daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget. Tilmeldingen sker løbende. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er nok tilmeldte.

Kompetence og Bevis

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DAFF A-træner”. Kursisten modtager et A-trænerbevis efter endt forløb. Der er ingen test eller eksamen efter endt kursus. Men den enkelte kursist vil modtage en, en til en evaluering samt skulle en supervisering af en træning.

Om DAFF