Find klub & vær med

B-Trænerkursus

Træner B er for den erfarne træner, der har været træner i 2-4 år, eller en spiller der har stort kendskab til sporten gennem flere års deltagelse. Træner B skal være med til at give dybere indsigt i værktøjer, der kan udvikle gode trænings- og idrætsmiljøer. Træner B har til formål at gøre træneren mere bevidst om sin egen trænerfilosofi, og dens indvirkning på emner som f.eks. fastholdelse, forældrehåndtering og den gode træning.

Formål

Træner B skal give den erfarende træner et udvidet kendskab til værktøjer, der skal være med til at fremme det gode idræts- og træningsmiljø. Både på teoretisk og praktisk niveau. Uddannelsen vil centreres om træneres filosofi herunder fokus på værdier, drømme og handlinger. Derigennem vil træneres egen praksis skulle undersøges med henblik på en større indsigt gennem dialog og diskussion.

For at færdiggøre træner B skal du ligeledes gennemføre DIF Træner 1 samt tre positionstrænerkurser.

Uddannelsens opbygning

Kurset består af en DAFF-del, DIF-del og 3 positionstrænerkurser efter valg. Alle dele skal gennemføres før kurset er bestået. Dette kan gøres inden for en tidsramme af tre år.

OBS! Vi råder trænere til at gennemfører DAFF-delen og DIF-delen samme år.

Postionstrænerkurserne kan tages, når det passer træneren og skal ikke nødvendigvis være gennemført inden kursusstart.

Målgruppe

Træner B har som udgangspunkt fokus på målgrupperne omkring Mikro, Mini, Kadet, Development og Junior , Det vil derfor være fordelagtigt, at træneren arbejder med minimum en af disse kategorier på dagligt plan. Senior vil blive berørt i det omfang, det giver mening for kursisterne.

E-læring

Inden kursusstart vil kursisterne skulle have gennemført E-læringsmodulet: DAFF B-Trænerkursus.

E-Læringsmaterialet findes her www.Ie.dif.dk

Opret en bruger og gå til webshoppen, hvor du finder kurset under Amerikansk fodbold.

Kriterier for at tage kurset

For at kunne deltage skal du have gennemført DAFF C-Trænerkursus eller tilsvarende. Hvis du mener, at du har kvalifikationer, der berettiger til merit, kan du ansøge ved at sende en e-mail til daff@daff.dk.

Tid og sted

Kursets DAFF-del, gennemføres på en weekend fra fredag ca. kl. 18.00 til søndag kl. 12.00.

B-trænerkursus ØST & VEST fredag d. 24. februar – søndag d. 26. februar 2022

Kursets DIF-del, gennemføres på én lørdag fra kl. 9.00 -18.00 + 4 timers E- læring, der skal gennemføres før kurset.

B- Trænerkursus Lokation VEST:

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Pris

Pris: 4000 kr. pr. deltager ved tidlig tilmelding

Prisen inkluderer alt DAFF og DIF-undervisning, materiale, kost og logi

Pris for ikke DAFF-medlemmer: 7000 kr.

OBS Prisen inkluderer ikke positionstrænerkurser

Tilmelding

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Tilmeldingen sker løbende. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset eller slå det sammen til et enkelte kursus, hvis der ikke er nok tilmeldte.

B – trænerkursus februar 2023

Tilmeldingsfristen er d. 13. februar 2023. Ved tilmelding inden d. 13. februar er prisen 3500 kr. Ved tilmelding efter d. 13. februar er prisen 4500 kr.

Kompetence og Bevis

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DAFF B-træner”. Kursisten modtager et B-trænerbevis efter endt forløb. Der er ingen test eller eksamen efter endt kursus. Men den enkelte kursist vil modtage en, en til en evaluering.

Om DAFF