Find klub & vær med

Forældre til børn med ADHD i football

Vi er glade for, at vores sportsgrene har vagt din nysgerrighed. I Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har vi to sportsgrene – amerikansk fodbold og cheerleading, der er gode til at rumme børn med opmærksomhedsforstyrrelser.

Efter at vi på egen hånd har oplevet flere børn og unge, særligt med ADHD, trives i vores sportsgrene, fik vi for nogle år tilbage muligheden for at dykke ned i hvorfor netop vores sportsgrene og børn med opmærksomhedsforstyrresler er et godt match.

Nogle af de parametre, som analysearbejdet har vist, er stærke beskyttende faktorer for børn med opmærksomhedsforstyrrelser er:

  • Høj grad af struktur
  • Stærkt fællesskab
  • Høj disciplin

Netop disse faktorer har vi i både cheerleading og amerikansk fodbold, hvilket du kan læse mere om lidt længere nede i teksten. DAFF ønsker i samarbejde med forbundets klubber at øge idrætsaktiviteten blandt børn og unge med ADHD eller anden opmærksomhedsforstyrrelse fordi vi har nogle sportsgrene der kan give mange succesoplevelser.

I forbundets sportsgrene vil karakteristika som fx højt energiniveau være en stor fordel, hvor det kan opleves at være en ulempe i et klasselokale, da man gerne skal sidde stille og være koncentreret længe. Dermed kan børn og unge med ADHD bruge én af deres kvaliteter, til at få en række succesoplevelser på banen eller i hallen, som de ikke kan få i klasselokalet.

Cheerleading og amerikansk fodbold karakteriseres ved meget struktur, at være fysisk krævende og have en klar fordeling af opgaver/roller. Der er tydelige og klare linjer i træningen, og i særdeleshed i det færdige spil eller den endelige rutine. Alle ved lige præcis hvad de skal gøre hvornår, hvilket gør sportsgrenene forudsigelige og afgrænset på mange områder.

Amerikansk fodbold og ADHD

I amerikansk fodbold er der brug for alle typer på et hold: den hurtige der skal løbe fra modstanderholdet, den tunge der skal blokere for at give mere plads og tid til holdkammeraterne osv. Sporten stiller desuden store krav i forhold til samarbejde, grundet de mange spilsystemer og alle er afhængige af hinanden. En spilsekvens i amerikansk fodbold varer ca. 3-7 sekunder, hvilket gør at udøverne kun skal holde koncentrationen i meget kort tid, inden der igen aftales et nyt spil. Sporten er god for ”vilde” drenge og piger som ønsker lidt mere action end man finder i andre boldspilsaktiviteter. Den fysiske kontakt, der i sporten, giver deltagerne mulighed for at få brugt en masse energi. Vi har gode erfaringer med børn og unge med megen energi, der efter de begynder til amerikansk fodbold, lærer at styre deres energiniveau, ikke kun når de er til amerikansk fodbold, men også i andre sammenhænge.

Uddannede trænere

Udover de grundlæggende træneruddannelser afholder vi i forbundet årligt 1-2 kurser som giver trænerne konkrete værktøjer til at skabe nogle gode rammer for børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Materialet er udviklet i samarbejde med Center for ADHD, som har været en del af projektet fra start. Der er uddannede trænere at finde i både amerikansk fodbold og cheerleading.

 

Om DAFF