LUK
Home Amerikansk fodbold

Bestyrelsen har besluttet at sætte fokus på udvikling og videndeling på tværs af klubberne, ved at igangsætte et projekt med regionale udviklingsfora. Missionen er at kickstarte udviklingen og understøtte de små klubber. De regionale udviklingsfora skal bruges til at samle klubberne, samt sætte fokus på det både de små og store klubber bokser med i hverdagen. Det kan være alt fra manglende trænere til gode træninger, mængden af dommeropgaver, færre regler, billigere træneruddannelser osv.

Nøgleordet for 2019 er; udvikling, samarbejde og vidensdeling. Vi ønsker at skabe effekten nu, og ikke i næste sæson, hvor de nye regler for rekruttering tidligst kan træde i kraft.

 

Er flere regler løsningen?

Bestyrelsen har drøftet udkastet til de nye regler på bestyrelsesmødet d. 6. februar, og set på de indkomne høringssvar. Der har været en nuanceret debat, og diskussionen gik blandt andet på om den store holdningsgrøft mellem de store og små klubber, samt om flere regler er løsningen, eller blot symptombehandling på et langt større problem i vores sport Bestyrelsen er bekymret for at den forslåede regelændring ikke løser et reelt problem om sportens og klubbernes udvikling.

”Der er en tydelig splittelse mellem NL klubberne og alle de andre klubber i dette spørgsmål. Som bestyrelse skal vi arbejde for alle klubber. Hvis vi indfører regelforslaget, vil vi tilfredsstille de mindre og mellemstore klubber, mens vi vil tilgodese NL klubberne, hvis vi ikke indfører begrænsning på rekruttering. Vi har i første omgang valgt at tage en dialog med klubber på tværs af størrelse, så vi i fællesskab kan løse udfordringen”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen.

Bestyrelsen ønsker at bygge bro mellem klubberne, og bringe klubberne sammen på tværs af størrelse, så vi kan få en kvalificeret debat omkring emnet og hvad der rør sig ude i football Danmark.

”Vi ønsker at sætte fokus på udviklingen i den enkelte klub, så de bliver i stand til at opbygge en stærk organisation, lave en langtidsholdbar plan, uddanne trænere og fastholde og rekruttere ny spillere til sporten. Det er ligeledes vigtigt, at vi får input til, hvordan vi kan tilpasse vores turneringer, stævner, tilbud mv., siger bestyrelsesmedlem Anders Munch Skovgren.

”At læse de mange høringssvar, gav et endnu bedre billede af de mange dilemmaer som kommer uanset hvilke løsning vi kommer frem til, der er derfor utroligt vigtigt for udviklingen at dette ikke hastes igennem. Om der skal skærpes regler for rekruttering, har bestyrelsen ikke truffet endelig beslutning om endnu. Bestyrelsen har brug for mere viden om handlemuligheder og en fortsat debat. Skal der indføres nye regler skal, de blot være på plads til at træde i kraft efter sæsonen 2019. Men handling for at skabe udvikling har vi brug for at tage fat på med det samme” afslutter formand Michael Brøndum Hansen.

 

Hvad skal der ske nu?

Der er lagt en plan, hvor der skal:

 • Afholdes 3 regionale møde med klubberne i løbet af marts/april i år, hvor klubbernes udvikling og muligheder skal debatteres
 • Arbejdes på at finde 40.000 – 50.000 kr. i DAFFs budget, der kan afsættes til en initiativpulje til udvikling af de mindre klubber
 • Etableres en ”task force” bestående af ansatte og frivillige, der med DAFF som tovholder kan hjælpe klubberne med at udvikle sig. Klubberne skal lære af hinandens succeser. Hvis én klub har løst én problemstilling eller gjort det godt på et bestemt område, så skal alle andre klubber have denne viden, så de kan gøre det samme.

 

Baggrunden for regelforslaget

På Formandskongressen i oktober 2016 blev rekrutterings- og klubskifteregler diskuteret på opfordring af klubberne. Klubskifteregler har været del af forbundets regler i en årrække, og der havde gennem flere år været talt om at lave regler/ retningslinjer for rekruttering.

 

På Budgetmødet i 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DAFF og klubberne, der skulle udarbejde et udkast til reglerne. Klubberne gav på Budgetmødet udtryk for, at de ønskede klare regler på området, med konsekvenser hvis de blev brudt. Arbejdsgruppens samlede forslag til regler for rekruttering og klubskiftereglerne blev i store træk implementeret forud for 2018-sæsonen.

Se nuværende klubskifte- og rekrutteringsreglerne her

Se alle høringssvar her

Vi har indgået et spændende samarbejde med de andre nordiske lande og CFL, som giver vores spillere, træner og medics mulighed for at prøve kræfter i Canada, samt vidensdeling mellem norden og Canada.

DAFF Sportschef Lars Carlsen var i går i Helsinki, hvor han, sammen med repræsentanter fra de andre nordiske lande, mødtes med CFL Commissioner Randy Ambrosie.

Mødet var iværksat af CFL, da de ønsker at gøre CFL mere international og derfor ønsker at indgå samarbejde med lande i hele verden, til gavn og glæde for begge parter.

CFL er den næstbedste liga i verden efter NFL, og aftalen åbner op for nogle fantastiske muligheder for danske spillere for at komme til CFL, men aftalen indeholder også samarbejde på andre områder der kan hjælpe udviklingen i Danmark.

Gruppen blev enige om at:

 • Topspillere fra de nordiske lande skal sikres deltagelse i CFLs nationale combine i dette forår
 • Arbejde på at finde en bedre vej for skandinaviske atleter at komme på skole og spille college football i Canada, og for Canadiske spillere fra U SPORTS og junior footballat finde vej til de nordiske ligaer.
 • Udvikle træner udveksling
 • Finde måder hvorpå læger og medics fra begge sider kan dele viden og best practices
 • Søge muligheder for forretningsmuligheder indenfor broadcast, digital og gaming segmentet. Dette inkluderer potentiel udvikling af nordisk version af CFLs populære app/spil CFL Football Frenzy

Se hele pressemeddelelsen fra CFL her.

Her følger en oversigt over landsholdsaktiviteterne i 2019 for amerikansk fodbold.

Det gøres opmærksom på, at der stadig forhandles og planlægges på nogle af aktiviteterne, så der kan forekomme ændringer, men vi vil gerne præsentere så meget som muligt på nuværende tidspunkt.

U17-landsholdet

U17-landsholdet skal spille U17 NM i uge 42 i Norge

Planen er at der skal afholdes camp 1 – 4 august, nærmere info om camp følger senere, og skal tages med et forbehold, da aftalen ikke er på plads endnu.

Selve udtagelsesprocessen arbejdes der på i øjeblikket – så snart den er på plads præsenterer vi den.

I 2019 er U17-landsholdet for spillere født i 2002, 2003, 2004.

Hold øje med denne side, som bliver opdateret så snart vi ved mere

U19-landsholdet

U19-landsholdet skal i 2019 spille U19 Europa Mesterskaber – og vi er direkte kvalificerede.

Selve U19EM spilles fra den 28. juli til den 4. august i Bologna – forventet afrejse for det Danske U19-landshold er den 26. juli med hjemkomst den 5. august.

Vi planlægger camp i påsken, samt 4-8 juli – dette er ikke 100% på plads endnu, så det skal tages med forbehold.

Vi starter op med ”Åbne minicamps” som er for alle der har lyst og interesse i at prøve, at komme på Danmarks U19-landshold i amerikansk fodbold – lørdag den 2. marts både i vest og øst (09:00 – ca. 12:00 på BGI og 16:00 – ca. 19:00 på Gentofte Sportspark). Mere info kan læses på nyheden specifikt for U19-landsholdet, hvor også tilmelding med mere fremgår.

Derudover vil der være et par minicamps mellem påske-camp og juli-camp – mere info om dette følger senere.

U19-landsholdet opererer med 4 årgange på holdet, og da vi er i 2019, er det følgende årgange der kan komme i betragtning til U19-landsholdet:

Spillere født i 2000, 2001, 2002 og 2003.

Se planen for U19 landsholdet her.

A-landsholdet

IFAF har ændret formatet for Europa Mesterskaberne, så EM nu spilles over en 2-årig periode med gruppespil det første år, og selve EM det andet år – præcis hvordan selve EM skal afvikles er ikke helt på plads endnu.

Hold øje med denne side, som bliver opdateret så snart vi ved mere

 

2019 er et U19 EM-år, og på baggrund af sidste U19 i 2017, samt tilmeldte lande til dette års U19EM, så er Danmarks U19-landshold direkte kvalificeret til U19 Europa Mesterskaberne 2019, der finder sted i Bologna, Italien, fra den 29. juli til den 4. august 2019. (Danmarks U19-landshold forventes at rejse til Bologna fredag den 26. juli og hjem mandag den 5. august 2019).
Forberedelserne til U19EM bliver som nedenstående – der skal tages forbehold for mindre ændringer, da alle aftaler, ikke er helt på plads endnu.

Vi starter op med ”Åbne minicamps” som er for alle der har lyst og interesse i at prøve, at komme på Danmarks U19-landshold i amerikansk fodbold. De ”Åbne minicamps” er obligatoriske hvis man vil på U19-landsholdet i 2019 – så alle spillere fra U19-landsholdet i 2018 SKAL komme til ”Åbne mincamps”.  De spillere der befinder sig i USA på high-school, og er interesseret i U19-landsholdet, men ikke kan ”Åbne minicamps”, skal kontakte DAFFs Sportschef Lars Carlsen lc@daffmail.dkmed henblik på at få en speciel aftale. Spillere der af anden grund ikke kan ”Åbne minicamps” skal ligeledes kontakte DAFFs Sportschef Lars Carlsen, for at finde anden løsning hvis muligt.

Efter de ”Åbne minicamps” inviteres ca. 90 spillere i camp i Påsken (mere detaljeret info følger senere), efter campen i påsken inviteres ca. 80 spillere til ”Test minicamps” i juni (arbejdsdatoer er 17. juni i vest og 19. juni øst.) efter ”Test minicamps” inviteres ca. 70 spillere i camp i staren af juli (arbejdsdatoer er 4. til den 7. juli) – i forbindelse med campen i juli udtages det endelig U19-landshold, der skal til Bologna og kæmpe om Europamesterskabet.

U19-landsholdet opererer med 4 årgange på holdet, og da vi er i 2019, er det følgende årgange der kan komme i betragtning til U19-landsholdet:

Spillere født i 2000, 2001, 2002 og 2003

Åbne minicamps for alle positioner – information om tilmelding findes længere nede i dette dokument.

Det er vigtigt, at de spillere der kommer til ”Åbne minicamps”, er sikre på, at de kan deltage i de efterfølgende arrangementer for U19-landsholdet.

Åbne minicamps – Vest
Lørdag den 2. marts kl. 09:00 – ca. 12:00
BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld
Træningen foregår på kunstgræs.
Deltagerbetaling: 0,- kr.

Åbne minicamps – Øst
Lørdag den 2. marts kl. 16:00 – ca. 19:00
Gentofte Sportspark, Ved Stadion 10, 2820 Gentofte (Kunstgræsbanen modsat side af stadion)
Træningen foregår på kunstgræs.
Deltagerbetaling: 0,- kr.

Alle spillere skal oprette og tilmelde sig via cbit

 • Klik på linket: http://www.eadministration.dk/kunde/kundelogin.asp?klient=833&menu=28
 • Hvis du er oprettet, skal du tilmelde dig.
 • Hvis du ikke har været med før, så skal du oprette dig med alle dine informationer – meget vigtigt, at du skriver dit navn præcis som det står i dit pas.
 • Klik på Menu, klik på U19-landsholdet, gå frem til den dato du ønsker at tilmelde dig, og tilmeld dig.

Som altid ved landsholdsarrangementer, skal gyldigt dansk pas medbringes.

Al kommunikation til spillerne vil komme via e-mail og SMS, og alle spillere bedes oprette og tilmelde sig hurtigst muligt.

Foreløbig program

Vær opmærksom på, at ændringer kan forekomme – efterhånden som tingene falder på plads, vil det blive annonceret.

Marts 2                             ”Åbne minicamps” vest og øst.

April 18 til 21                  Camp

Juni 17                              ”Test minicamp” vest

Juni 19                              ”Test minicamp” øst

Juli 4 til 7                         Camp

Juli 26                               Afrejse til Bologna og U19 EM

August 5                           Hjemkomst fra Bologna

Lillebror Lotteriet er et risikofrit tilbud til børn og unge i foreninger og idrætsklubber. Her får du en god mulighed for at tjene penge til udstyr, rejser, eller andre aktiviteter og samtidig støtte Børnehjælpsdagens arbejde for Danmarks 14.000 anbragte børn og unge.

Et lod koster 25 kr., og heraf tjener sælgerne selv 11 kr. til fælleskassen, UANSET hvor mange lodder, den enkelte klub bestiller / sælger (tidligere var provenuet 8,50 kroner). Bemærk; det er gratis at tilmelde sig som sælger, og vi sender lodderne uden beregning. Det kan faktisk ikke være nemmere.

Salgsperioden for Lillebror Lotteriet 2019 er den 2. marts til 2. juni. Man kan tilmelde sig som sælger nu – og i hele salgsperioden. Man kan selvfølgelig selv vælge, hvor mange dage / uger, de i praksis vil bruge på salget. Tilmelding kan ske online her: www.bhd.dk/bestil-lodder

Til info var i alt var 272 foreninger, klubber og klasser med til at sælge Lillebror Lodder i 2018, og de fik en samlet fortjeneste på 1,4 millioner kroner. Lillebror Lotteriet blev lanceret i 1926, så det har altså mange år på bagen. Det er et stærkt brand med en god sag i ryggen. Overskuddet fra lotteriet går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og unge i Danmark.

Tilmelding foregår her: http://bhd.dk/aktiviteter/lotterier/foreninger-og-klasser/bestilling-lillebror-lotteriet

Her er et par nyttige links:

– Foto til nyhed, Facebook eller lign: Foto af sælgere og lodark

– A4 side-plakat: ’Tjen penge til klubben’ (til at printe ud og sætte op i klubben)

– Webside med info om lodsalget: www.bhd.dk/saelg-skrabelodder

– Børnehjælpsdagens webside: www.bhd.dk

 

Læs mere her: www.bhd.dk

 

Vi udbyder to medic kurser:

Læs mere om de to kurser, og find ud af hvor du skal starte din rejse.

Hvem henvender kurserne til?

Basis kurset er målrettet den helt uerfarne forælder eller udøver, som gerne vil være medic. Kurset henvender sig også til den uerfarne medic, der ikke har den store erfaring – det er altså underordnet hvad du laver i din dagligdag.

Vi har haft flere sygeplejesker på basiskurset, som alle fortæller at de har fået noget ud af kurset. Så har du ikke den store erfaring med medic-rollen og faget, så er dette kursus lige noget for dig.

Vær opmærksom på at vi også har et udvidet medic kursus i forlængelse af dette kursus. Du kan sagtens tage begge kurser samme dag, da kurserne spiller direkte op med hinanden.

Det udvidede kursus er målrettet den mere erfarne medic eller de personerne som allerede har været på basis kurset.

Det er underordnet hvilken erhvervsmæssig baggrund du har, dog er det en forudsætning at du har erfaring som medic.

Vi er i gang med at lave medickurser og ønsker i den forbindelse også at udbygge daff.dk med et såkaldt medicunivers for alle vores sportsgrene. I den forbindelse vil vores medic-staff gerne have afdækket hvilke behov forbundets medlemmer kan have, i forbindelse med at finde informationer og medic-relevante emner på daff.dk.

Din besvarelse er anonym, hvis du ønsker det. Du har også mulighed for at tilkendegive din identitet, hvis vi må kontakte dig med yderligere spørgsmål.

Tag undersøgelsen her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcwEbi2lWh-UZX5jG4Lm1b29W1_m4BqorGwyWmQY-t4pPDnQ/viewform

 

 

Så er det blevet tid for turneringstilmeldingen for amerikansk fodbold og flag football for 2019. Holdtilmelding er i dag sendt ud til klubberne.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen for alle rækker er 23. januar 2019. Det vil være muligt for 9 og 7 mands rækker at justere sin holdtilmelding frem til og med mandag d. 4. februar 2019.

 

Kampdatoer

Oversigt over kampdage for amerikansk fodbold kan se her.

 

Kampdagene for flag football er:

FNL:
4. maj, 11. maj, 25. maj, 9. juni og 22. juni. Hvis 3 hold har en gameday, de ikke kan, er der gameday 19. maj. Slutspillet bliver i august og september. Datoerne bliver fastlagt, når datoerne for Champions Bowl og EM kendes.
1. division:
5. maj, 12. maj, 26. maj, 9. juni og 23. juni. Hvis et hold ikke kan en af de dage, spilles der den 19. maj, hvis der er flere datoer et hold ikke kan, så vil vi forsøge at finde en løsning.

 

Turneringskatalog

DAFFs Turneringskatalog 2019, version 1 kan se her.
Turneringskataloget bliver endelig fastlagt ift. bl.a. slutspil, når holdtilmelding for alle række kendes. Dommerudvalget vil ligeledes se på regler/ krav ift. dommere, så der kan komme ændringer vedr. dette i næste version.

 

Status for tilmelding
Se status for turneringstilmeldingen her.

Opdateringen sker ikke automatisk, så det skyldes ikke en fejl eller manglende modtagelse af jeres tilmelding, hvis I ikke fremgår på oversigten med det samme. Næste gang vi opdaterer oversigten vil jeres hold blive tilføjet.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Vi takker af for 2018, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle frivillige, klubber og medlemmer for et fantastisk sportsår.

Vi glæder os allerede til 2019, som kommer til at byde på en masse aktiviter i alle 3 sportsgrene.

Vi holder julelukket frem til d. 3. januar, hvor vi er tilbage på kontoret.

På DAFFs Årsmøde d. 25. november blev der nedsat et NL-udvalg, der består af en repræsentant fra hver NL-klub. Udvalgets første møde blev afholdt torsdag den 6. december i Odense, hvor repræsentanter var samlet hos oprykkerne til NL, Odense Badgers.

Der var bred enighed i NL-udvalget om, at National Ligaen i amerikansk fodbold har et kæmpe potentiale. ”Sporten er populær, som aldrig før i Danmark. Vi er det land udenfor USA, hvor der bliver vist flest NFL kampe, og specielt de yngre årgange strømmer til sporten, så der er ingen tvivl om, at potentialet til at lave noget stort er der”, fortæller Michael Panayotis.

På mødet blev Michael Panayotis valgt som formand for NL-udvalget. Michael blev fornyeligt valgt ind i DAFFs bestyrelse, og herudover har Michael erfaringer fra bestyrelsesarbejde i Triangle Razorbacks, og har været bestyrelsesformand for City Vejle, samt mangeårig træner og leder i Hedensted IF.

Første skridt på mødet var bl.a. at få fastlagt en attraktiv turneringsstruktur for 2019, der præsenteres for DAFFs bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde for endelig godkendelse.

Udvalget ønsker at National Ligaen skal være et attraktivt udstillingsvindue for amerikansk fodbold, med fokus på, at spillerne skal være forbilleder for unge talenter, så flere søger at forfølge deres talent, og Danmark kan få endnu flere spillere på de store amerikanske colleges og meget gerne NFL.

Det var fantastisk at opleve repræsentanter fra rivaliserende klubber udveksle erfaringer, og generelt være åbne og meget engagerede omkring hvordan vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre hold” fortsætter Michael. Udvalget fik på mødet sat retning på det fremtidige arbejde, og målet er at styrke klubberne i National Ligaen, så vi får en mere attraktiv og seværdig turnering.

Det vigtigste for udvalgets medlemmer er at skabe en National Liga, der er attraktiv for tilskuere, sponsorer, TV og mediebilledet. Vi skal drage nytte af den store popularitet, som NFL har i Danmark, og vejen dertil er mere spændende og ligeværdige kampe, som har større sportslig og kommerciel værdi. Det kan vi kun opnå, hvis man samarbejder om at bygge alle hold i National Ligaen op.

Udvalget er etableret som et kontaktorgan mellem DAFF og National Liga klubbernemed hovedformål at varetage National Ligaens interesser, og løfte niveauet på produktet ’National Ligaen’ gennem vidensdeling og sparring NL klubberne imellem.

Alle National Liga klubber har stor interesse i at sporten generelt vokser og udvikler sig i Danmark, og derfor skal der tages hensyn til dette i udvalgets arbejde. Fra mine mange års erfaringer i Triangle Razorbacks, der gennem de sidste 5 år har udviklet sig til at være Danmarks største amerikanske fodboldklub med over 200 medlemmer, vil vi gerne gå forrest. Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer og viden til ALLE klubber i Danmark – og det ved jeg de andre NL klubber også meget gerne gør”, afslutter Michael.

Udvalgets interessefelt er helt naturligt afgrænset til aktiviteter vedr. National Ligaen. De endelige arbejdsområder og snitflader skal defineres nærmere.

FØLG OS PÅ