LUK
Home Amerikansk fodbold

Så er kalenderen for 2020 klar.

I kalenderen fremgår landsholdsaktiviteter, uddannelser og alle de forskellige møder vi inviterer til. Vi tager forbehold for fejl/ændringer, og beder om at I følger de enkelte aktiviteter i vores “kalender” på daff.dk.

På mange af aktiviteterne er der ikke listet tid og sted. Disse vil blive offentliggjort, når ”nyhederne” for aktiviteterne bliver publiceret på daff.dk.

Download Kalenderen 2020 i PDF.

Manglende landsholdsaktiviter

Der nogle landsholdsaktiviteter, som endnu ikke fremgår af kalenderen, da det endnu ikke er bekræftet datoer for camps – disse kommer i løbet det nye år.

Manglende cheerleading aktiviteter

Cheerleading kalenderen kører forskudt for både amerikansk fodbold og flag football. Den fulde kalender for cheerleading udkommer hver maj.

I de kommende uger sætter DAFF – i samarbejde med DIF – fokus på diversitet og de positive effekter, der er ved at have en høj diversitet i klubben. Diversitet handler om forskellighed/mangfoldighed. Høj diversitet gør bl.a., at grupper træffer hurtigere og bedre beslutninger, men også at en større gruppe vil kunne identificere sig med klubben. Diversitet kan derfor være med til at gøre klubben bedre og skaffe flere medlemmer.

 

“I DAFF ønsker vi at sikre stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen,” siger DAFF-formand, Michael Pasieczny, hvilket der også står i den strategiaftale DAFF har indgået med DIF.

 

DAFF viser vejen

“I vores eget forbund har vi derfor prioriteret selv at gå forrest og har gennem nogen tid arbejdet målrettet på at styrke forbundets diversitet – både i forbundsbestyrelsen og i forbundets administration. Og vores dedikerede arbejde har givet pote: Vi er p.t. tre kvinder (37,5 pct.) og fem mænd (62,5 pct.) i bestyrelsen og hhv. tre kvinder (50 pct.) og tre mænd (50 pct.) i administrationen, hvilket lever fuldt op til DIF’s anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’,” siger DAFF-formanden.

 

“I vil høre mere om det anbefalede diversitetsspænd på ‛70/30-30/70’ i de kommende uger, hvor vi sætter liv på ordene, så følg med på vores FB-side, hvor vi bl.a. vil løfte sløret for en spritny analyse af kønsfordelingen i DAFF-klubbernes bestyrelser samt giver tips og gode råd til, hvordan I ude i klubberne kan arbejde mere bevidst med at sammensætte jeres bestyrelser, så I sammen kan træffe hurtigere og bedre beslutninger til gavn for netop jeres klub,” slutter DAFF-formand, Michael Pasieczny.

Der har været efterspørgsel på vinter camps for U16 og U19 spillere udenfor sæsonen. Vi har derfor stablet 4 camps på benene i løbet af december, januar, februar og marts. Disse camps koster ikke noget at deltage i. Hvis ikke andet er angivet, skal man medbringe sin egen frokost.

Det er camps for ALLE, nybegyndere, let øvede og meget øvede – vi sammensætter et trænerteam der kan varetage træningen på forskellige niveauer så alle spillere får et stort udbytte af dette.

Det var en fantastisk ide, som kom frem på Budgetmødet, som vi har løbet alt hvad vi kan efter. Det er lykkedes os at få samarbejdet på plads med 4 klubber indtil videre. Vi er glade for den store interesse der er udvist, og vi arbejder på at finde flere datoer, flere steder i landet” udtaler Sportschef Lars Carlsen.

Herunder er direkte link til tilmeldingen på de 4 camps

Lørdag den 14/12/2019 hos Horsens Stallions – tilmeldingen findes her: https://stallions.nemtilmeld.dk/20/. Se Facebook begivenheden her: https://www.facebook.com/events/845693885909907/

Søndag den 5/1/2020 hos Amager Demons – tilmeldingen findes her: https://daff.nemtilmeld.dk/490/. Se Facebook event her: https://www.facebook.com/events/2421641311444441/

Lørdag den 8/2/2020 hos Kronborg Knights – tilmeldingen findes her: https://daff.nemtilmeld.dk/492/. Se Facebook event her: https://www.facebook.com/events/550793172441539/

Lørdag den 7/3/2020 hos Copenhagen Towers – tilmeldingen findes her: https://daff.nemtilmeld.dk/491/. Se Facebook event her: https://www.facebook.com/events/2465132480275409/

 

 

Fundamentet for en god forening, der kan udvikle sig og vokse, er en stabil klubdrift. Der kan være nok så gode trænere og udøvere/ spillere, men hvis driften ikke er på plads, vil det komme til at hindre klubbens udvikling og vækst.

 Nogle foreninger har godt styr på driften, men de fleste kan sikret godt blive bedre. Kom og bliv inspireret af tre klubber, der kort fortælle om, hvordan de har struktureret driften af deres forening. Målet med møderne er, at deltagerne kan tage input med tilbage og udvikle deres egen klub.

 

Tilmelding til møderne sker via NemTilmeld

 

Klubmøde Vest

Mødet afholdes mandag d. 18. november 2019 kl. 18.30 – 21.00 i Dagnæshallen, Sportsvænget 4, Horsens.

 • Esbjerg Hurricanes – Jan Lykke Nielsen
  • Fortæller om, hvordan de i Hurricanes gennem mange år har haft styr på driften og stille og roligt udviklet klubben.
 • Aarhus Tigers Cheerleaders – Jakob Ljungberg
  • Fortæller om, hvordan de som stort set ny bestyrelse tog over og har valgt at drive klubben.
 • Triangle Razorbacks – Adrian Teague og Camilla Skovmose Thomsen
  • Fortæller om, hvordan de har driver klubben i forhold til at have to aktiviteter.

 

Klubmøde Øst

Mødet afholdes onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.00 – 21.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby.

 • Amager Demons – Jacob Udengaard
  • Fortæller om, hvordan de har styr på driften og stille og roligt udvikler klubben.
 • Golden Angels Cheerleaders (afventer endeligt tilsagn)
  • Fortæller om, hvordan de på to år er gået fra at starte klubben til i dag at have rundet 100 medlemmer, og hvilke udfordringer det har givet ift. driften af klubben.
 • Frederikssund Oaks – Mette Benzon og Kyler Wilson
  • Fortæller om, hvordan de har driver klubben i forhold til at have to aktiviteter, og hvordan det har været at starte aktivitet nr. 2 op.

 

Der vil være bud på, hvad der kendetegner den gode klub og god klubdrift.

 

Med denne workshop omkring klubdrift vil vi give vores foreninger mulighed for at få inspiration omkring, hvordan andre foreninger driver deres forening. Efterfølgende vil der være den dialog omkring klubdrift. Hvis tiden tillader det, vil det være muligt aktivt selv at arbejde med egne forening og få feedback på den måde, som I driver jeres forening.

 

DAFF er værter ved sandwich og vand/ sodavand samt kaffe.

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund:

lørdag d. 7. december 2019 kl. 10.00

i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

1)               Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)               Formanden aflægger beretning.

3)               Udvalgsberetninger til godkendelse.

4)               Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)               Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift.

6)               Behandling af indkomne forslag.

7)               Valg af formand (vælges i lige år)

8)               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant.

9)               Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg.

– Disciplinærudvalg

– Appeludvalg

– Dommerudvalg

– Cheerleadingudvalg

– Flag footballudvalg

10)             Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor.

11)             Eventuelt.  

 

Opstilling af kandidater, indsendelse af forslag og udsendelse af materiale:

§10, Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på nb@daffmail.dk

 

§10, Stk. 3

Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

 

 

Antal delegerede, stemmeregler/ -antal og fremmødepligt

§9, stk. 2

På årsmødet har:

 • fuldgyldige medlemmer med 100 eller flere medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) 4 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 50-99 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 3 stemmer;
 • fuldgyldige medlemmer med over 20-49 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 2 stemmer,
 • fuldgyldige medlemmer med 0-19 medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra a) har 1 stemme.

 

Medlemstallet er det senest indberettede til det Centrale Foreningsregister (CFR).

 

Associerede medlemmer (jf. §4, stk. 4, litra b) har ikke stemmeret.

Skoler (jf. §4, stk. 1) kan maksimalt have 10 % af stemmerne ved et årsmøde.

 

§9, Stk. 3

Fuldgyldige medlemmer kan maksimalt stille med det antal delegerede, som foreningen har af stemmer. Associerede medlemmer kan stille med 2 observatører.

 

§9, Stk. 4

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem, én person vil således kun kunne stemme for én forening med det stemmetal, som foreningen har.

 

§9, Stk. 5

Foreningerne med mere end 19 medlemmer er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges foreningen en bøde på svarende til foreningens kontingent for det pågældende år.

Af Mikkel Overgaard Pedersen

Danmarks landshold løb en i et stort nederlag i Finland, da man spillede den anden kvalifikationskamp mod Finland, som danskerne endte med at tabe med cifrene 44-3.

En finsk opvisning

Første quarter starter fantastisk ud for danskerne, der udmærket vidste, at de kom på en svær opgave ude mod Finland, der var storfavoritter til lørdagens opgør. Thomas Zinck Thellufsen startede med at tage sagerne i egen hånd midt i første quarter og løb et fantastisk stykke ned ad banen til et godt udgangspunkt for Danmark. Det lykkedes dog ikke at veksle de mange yards til et touchdown, men danskerne får sat tre point på tavlen og kommer dermed foran tidligt i kampen på en scoring af Aske Troen fra Copenhagen Towers.

Derfra så Finland sig dog ikke tilbage og danskerne havde tre rigtig lange quarters foran sig, hvor det skulle vise sig at blive fuldstændig uden flere point til Danmarks landshold. Den finske runningback Karri Pajarinen gjorde dog dette til en kort dansk fornøjelse, da han scorede det første touchdown efter blot få sekunder af andet quarter. Dette blev også et vendepunkt, som ikke skulle vise sig at være en fordel for de danske drenge.

Blot nogle få øjeblikke efter kunne den finske wide reciever Mikko Seppänen gøre ondt endnu værre for Danmark, da han udbyggede føringen til 14-3. Den føromtalte quarterback Mira Kadmiry fra Finland gjorde dog alt for, at Danmark skulle holdes inde i kampen, da han smed hele tre interceptions. Ikke desto mindre lykkedes det ikke den danske offensiv at vise nogle af de gode takter som man så mod Holland. Dermed kunne Micky Kyel fra Finland igen score for Finland og gøre det til 20-3, som også blev stillingen til en yderst tiltrængt pause for det danske landshold.

Selvom håbet var spinkelt, så kunne landstræner Lars Carlsens teamtalk i pausen forhåbentlig ændre på nogle ting og bringe danskerne et lille stykke tilbage i kampen. Dog blev dette slet ikke scenariet, da Finland kom blæsende ud til tredje quarter og formåede at vinde dette quarter med cifrene 21-0. Hele tre touchdowns blev det til for Finland, der moste Danmark i dette quarter, hvor Veikka Lehtonen var en stor oplevelse med to touchdowns.

Trods lidt rotation på det finske hold, kom Danmark dog ikke i nærheden af noget i tredje quarter og man kunne gå ind til den sidste fjerdedel af kampen bagud med hele 41-3.

En succeshistorie for Danmark blev dog, at der i fjerde quarter blev sat prop i og udeholdet i rødt og hvidt kun tillod tre point på et field goal af Roope Niskanen midt i fjerde quarter.

Dermed blev det en yderst fortjent og enorm sejr til det finske landshold, der kunne forlade banen med en sejr på 44-3 over Danmark. Dette betyder derfor også, at Danmark ikke bliver en del af de fire bedste hold til næste års A-EM. Sejren over Holland gør dog, at man stadig skal kæmpe med om femte til ottendepladsen når EM løber over staben næste år. For Finland gælder det dog, at man skal jagte EM-guldet mod de tre andre gruppevindere, men et finsk hold med en sejr over Danmark på 44-3 og 55-0 over Holland ser de yderst varme ud i forhold til at skulle forsøge at vinde EM.

Kampens slutresultat: Finland – Danmark 44-3

Startere til kampen mod Finland!

OFFENSE
QB 9 Thomas Zinck Thellufsen
RB 22 Lasse Strangholt Lykke
WR 21 Aske Troen Klixbüll
WR 87 Jacob Dahl Callesen
TE 31 Mark Peters
TE 88 Philip Thue Nielsen
LT 73 Jens Kristian Møller
LG 75 Joachim Navntoft Christensen
C 61 Mikkel Schmidt Hansen
RG 77 Theis Bagnkop
RT 78 Troels Thorbjørn Nielsen
DEFENSE
DE 12 Patrick Møller Thomsen
DE 18 Jeppe Haals Christensen
DT 1 Mads Marquard Nielsen
DT 92 Victor Kaiser Greve
LB 3 Patrick Tambour Petersen
LB 5 Philip Nørregaard Hargett
LB 23 Jimi Smidt Laursen
CB 10 Simon Knudsen
CB 28 Jakob Bækgaard
Safety 2 Martin Jepsen
Safety 6 Kenneth Larsen-Ledet

Jersey # Name Pos.
(QB/OL/REC/DL/LB/DB/K/P)
Club Team
1 Akseli Olin DB Helsinki Roosters
2 Niko Kuikka DB Helsinki Roosters
4 Aleksi Pulkkinen P Helsinki Wolverines
5 Niko Roiko DB Porvoo Butchers
7 Miro Kadmiry QB Helsinki Roosters
9 Karri Pajarinen RB Helsinki Roosters
10 Micky Kyei WR Braunschweig Lions
11 Mikko Seppänen WR Porvoo Butchers
12 Arttu Erkkilä WR Helsinki Wolverines
14 Henri Väänänen QB Helsinki Roosters
15 Esa Vanhoja RB Helsinki Roosters
16 Ville Karhinen WR Helsinki Roosters
19 Roope Niskanen K Helsinki Roosters
20 Benjamin Ylipää DB Helsinki Roosters
24 Ville-Valtteri Suojanen DB Potsdam Royals
25 Tuukka Lehtonen RB Tampere Saints
27 Viljo Lempinen DB Helsinki Roosters
28 Walter Vasanoja DB Helsinki Roosters
29 Tom Suoste RB Vaasa Royals
31 Veikka Lehtonen RB Tampere Saints
32 Joonas Raatikainen LB Helsinki Roosters
36 Marcus Siiskonen WR Helsinki Wolverines
41 Roni Salonen LB Braunschweig Lions
42 Ville Lindsten RB Kuopio Steelers
43 Santtu Äyräväinen LB Helsinki Roosters
46 Juuso Laherma LB Kuopio Steelers
54 Christer Berg DL Helsinki Roosters
55 Edward Vesterinen DL Helsinki Roosters
58 Akseli Vartiainen LB Helsinki Roosters
65 Jere Lahti OL Helsinki Roosters
70 Tuomas Hvitfelt OL Seinäjoki Crocodiles
71 Juho Pietilä OL Tampere Saints
72 Jari Mononen OL Porvoo Butchers
73 Tony Koskinen OL Helsinki Roosters
74 Seppo Evwaraye OL Vaasa Royals
76 Mikko Toiminen OL Helsinki Roosters
78 Arttu Tennberg OL Porvoo Butchers
79 Martin Veinberg OL Iowa Western
81 Sebastien Sagne WR Frankfurt Universe
84 Alexander Wasiljeff WR Helsinki Roosters
88 Tino Ndongo WR Kuopio Steelers
91 Lasse Kankaanpää DL Helsinki Roosters
94 Lauri Aho DL Helsinki Roosters
98 Toni Lindholm DL Helsinki Wolverines
99 Janne Kreus DL Tampere Saints
STAFF
Jenni Hakala
Tuomas Heikkinen
Mikko Koikkalainen
Kalle Karppinen
Jens Holmström
Victor Sarvi
Pekka Rantala
Daniel Stanzel
Kari Titola
Robert Johnson
Jerry Grönlund
Mika Mäkynen
Peter Åström

Lørdag kl. 13:00 dansk tid er der kick off til kampen mod Finland! 

Sted: Energia Areena

Kick off: 26. oktober kl. 13:00 dansk tid, 14:00 finsk tid

45 mands roster DK: https://www.daff.dk/danmarks-roster-til-kampen-mod-finland/

DK Starting Line up: mere info følger

45 mands roster FIN: info følger

Live stats: http://www.sajl-tilastot.net/EC2019/finland-denmark-26-10-2019/xlive.htm?fbclid=IwAR2QIv5UqyfVYG6V1bNIqCgdRapCjXkvoL1rfiDQ795Srv8fq5LtIIPXrR8

Facebook event: https://www.facebook.com/events/433794094096658/

Se kampen live: https://www.dr.dk/live/nyheder/sporten/amerikansk-fodbold-finland-danmark

 

Billetter: https://www.ticketmaster.fi/event/jenkkifutiksen-em-puolivaliera-suomi-vs-tanska-lippuja/268657?camefrom=facebook_161019_sajl_suomitanska&utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=161019_sajl_suomitanska&fbclid=IwAR2nsyN_pi3AiOv6fF0MCN0fa9yZwKJSmivcMAyD6qjZJGXCRnv8cYy-Smg

Jersey No. Player’s Full Name Club
1 Mads Marquard Nielsen Copenhagen Towers
2 Martin Jepsen Triangle Razorbacks
3 Patrick Tambour Petersen Søllerød Gold Diggers
4 Tobias Reimer Borregaard AaB 89ers
5 Philip Nørregaard Hargett Copenhagen Towers
6 Kenneth Larsen-Ledet Copenhagen Towers
8 Frederic Emil Grønhøj Jensen Copenhagen Towers
9 Thomas Zinck Thellufsen AaB 89ers
10 Simon Knudsen Triangle Razorbacks
11 Joakim Peter Falk Frederikssund Oaks
12 Patrick Møller Thomsen AaB 89ers
14 Asbjørn Skov Carlsbæk Copenhagen Towers
15 Emil Benjamin Brügge Søllerød Gold Diggers
16 Nicolai Oliver Zacho Copenhagen Towers
17 Frederik Haugaard Steffensen Aarhus Tigers
18 Jeppe Haals Christensen AaB 89ers
21 Magnus Alexander Bitsch Copenhagen Towers
22 Lasse Strangholt Lykke Aarhus Tigers
23 Jimi Smidt Laursen Søllerød Gold Diggers
25 Jonas Nedergaard Hansen AaB 89ers
26 Jakob Bækgaard Copenhagen Towers
28 Kasper Gulbæk Johansen Copenhagen Towers
30 Lau Blaabjerg Hartoft Aarhus Tigers
31 Mark Peters Copenhagen Towers
35 Marco Busk Jørgensen Aarhus Tigers
41 David Tawake Christoffersen Søllerød Gold Diggers
45 Mathias Minds Reimer Triangle Razorbacks
53 Rasmus Thejl Jespersen Copenhagen Towers
55 Timm Hjaltalin Bertelsen. Aarhus Tigers
58 Sebastian Leo Narcisse Osbøl Copenhagen Towers
61 Mikkel Schmidt Hansen Triangle Razorbacks
65 Benjamin Qvist Søllerød Gold Diggers
70 Martin Vammen Aarhus Tigers
73 Jens Kristian Møller Copenhagen Towers
75 Joachim Navntoft Christensen Frankfurt Universe
77 Theis Bagnkop Triangle Razorbacks
78 Troels Thorbjørn Nielsen Søllerød Gold Diggers
80 Aske Troen Klixbüll Copenhagen Towers
83 Kasper Bremberg Eriksen Odense Badgers
84 Mark Nielsen Triangle Razorbacks
86 Simon Andreas Hoeg Frederikssund Oaks
87 Jacob Dahl Callesen Aab 89ers
88 Philip Thue Nielsen Copenhagen Towers
92 Victor Kaiser Greve Søllerød Gold Diggers

FØLG OS PÅ