LUK
Home Amerikansk fodbold

Praktisk information

16. september: Bronzekamp: Finland vs. Danmark

Kick off: mere info følger

Sted: Vantaa Stadium

Streaming: mere info følger

Se Facebook event her: https://www.facebook.com/events/643724090908259/

Ny turneringsturnus for U19

IFAF har besluttet at ændre strukturen for U19 EM. Den nye struktur betyder at U19 EM fremover vil ligne den model herrelandsholdet også spiller efter. Det betyder at der i lige år, vil være to kvalifikationskampe og i ulige år vil der blive spillet placeringskampe. Inden den nye model træder i kraft vil der være et overgangsår. Det betyder at vores U19 Landshold i 2023 skal spille om EM-titlen.

Det er blevet besluttet at den gældende rangering for 2022 er gældende i 2023, Danmark skal derfor spille to kampe i 2023.

 

 

22. maj sender vi Kasper Skyum Bolmgren på barselsorlov og senere på året, er det Rasmus Mathiassens tur på barsel. Vi har derfor ansat Kasper Ostenfeldt Pedersen (Kasper O.) i et barselsvikariat på 15 timer ugentligt.

Kasper Ostenfeldt Pedersen er ansat i flex-job i 15 timer ugentlig, og vil som udgangspunkt sidde med administrative opgaver, hvor Rasmus vil overtage nogle af Kaspers Skyums opgaver, og hvor Lars Carlsen vil dække de resterende ind.

Valget er landet på Kasper O. da han har stort kendskab til arbejde i forbund, og de opgaver der er i et forbund, herunder fx klubportalen.

Hvem er Kasper Ostenfeldt?

Oprindeligt uddannet Socialrådgiver, har Kasper arbejdet med børn og unge med psykiske vanskeligheder i 13 år. I 2017 skiftede han til Danmarks Basketball Forbund for at arbejde med administration og events, hvor han gennem 5 år har planlagt og udført pokalfinaler og landskampe..

Når det ikke har været events på programmet i Danmarks Basketball Forbund, har han bistået med det meste fra dispensationer, udarbejdelse af jubilæumsblad, projektstyret registrering af forbundsopgaver til vedligehold af lager.

Vi er sikre på at Kaspers erfaring kan være med til optimere vores forbund, hvor det giver mening.

Kasper er i fuld gang med at blive sat ind i arbejdsopgaverne, og vil som udgangspunkt være på kontoret mandag, onsdag og fredag. Kasper O. kan kontaktes på kaop@daffmail.dk og på telefon  6092 4444.

Det går langsomt men sikkert fremad mod målet om at opnå en 30/70-fordeling af kønnene i DIF-idrættens politiske ledelse. Det viser årets Diversitetsundersøgelse, som tager temperaturen  på kønsfordelingen i DIF’s og de 62 specialforbunds bestyrelser.

29,2 procent.

Så stor er andelen af kvinder i bestyrelserne hos DIF og de 62 specialforbund. Det er en stigning fra 27,9 procent i 2022. Dermed er målet om en 30/70-fordeling af kønnene senest i 2025 kommet et skridt nærmere. Og det sker som resultat af et langstrakt og vedholdende fokus på området, fortæller næstformand i DIF, Frans Hammer:

”Vi arbejder målrettet med at fremme diversiteten i DIF-idrætten, og her er kønsfordelingen jo kun et af mange fokusområder, lige som bestyrelserne kun er et af flere steder, der er vigtige at arbejde med,” indleder Frans Hammer.

Næstformanden fortæller, at der for nuværende kun er opstillet konkret mål for netop kønsfordelingen i bestyrelserne, og her er man snublende tæt på målet.

”Det går den rigtige vej, selv om det efter min mening godt måtte gå endnu hurtigere. Men sådanne processer tager tid, og især når vi arbejder med demokratisk valgte poster, skal man have tålmodighed,” siger Frans Hammer.

Arbejdet med at fremme diversiteten i DIF-idrætten har mange år på bagen. Faktisk er det præcis 20 år siden, man første gang gennemførte en undersøgelse af kønsfordelingen i DIF’s og specialforbundenes bestyrelser.

Udviklingsudvalg tager næste skridt

Igennem årene er diversitetsundersøgelsen løbende blevet udbygget. Det opstillede mål om minimum 30 % kvinder i bestyrelserne inden 2025 blev sat i 2020, og siden er man begyndt at måle på mange flere parametre inden for diversitetsområdet.

”Det er godt, at vi i stadig stigende grad får flere kvinder ind i bestyrelserne, men vi har generelt en opgave med at gøre idrættens beslutningslag mere diverst,” fortæller bestyrelsesmedlem i DIF, Rikke Rønholt Albertsen.

Hun er sat i spidsen for DIF’s nye udviklingsudvalg, som er nedsat med henblik på at komme med anbefalinger til tiltag på diversitetsområdet og tegne de første streger for den diversitetsstrategi, der i 2025 skal afløse den gamle.

”Med mere diversitet styrker vi forudsætningerne for mere kvalitet i ledelsen – det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Derfor skal vi også fremadrettet arbejde meget mere med diversitet i bredere forstand, og vi skal se på, hvordan vi flere steder i idrætten gør os attraktive for folk med alle typer baggrund, så vi i endnu højere grad afspejler samfundet,” siger Rikke Rønholt Albertsen.

Diversitet sikrer relevans og aktuelle perspektiver

Diversitet er et strategisk indsatsområde i mange forbund. I Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har formand, Nadia Panzio, også fokus på at skabe appellere bredere, så det bliver muligt at tiltrække flere typer til det politiske arbejde. Det betyder nemlig noget, mener hun:

”Det betyder alt, at der er forskellige typer rundt om bordet. Det er vigtigt, at der er diversitet, og at de rette kompetencer er til stede, så vi hele tiden får relevante og aktuelle perspektiver på sporten og de problemstillingerne, vi arbejder med,” siger Nadia Panzio og fortæller om nogle af tiltagene:

”For at appellere bredere har vi blandt andet justeret vores mødestruktur, så vi kun har to-tre fysiske møder årligt. Resten kører online. Det er vigtigt for os at have kandidater med de rigtige kompetencer til at stille op, og vi forsøger at synliggøre vores arbejdsform, så vi kan tiltrække flere.”

Ændret struktur skal bane vejen

Hos Danmarks Basketball Forbund har man ændret hele strukturen for at blive valgt ind i bestyrelsen for at kunne arbejde mere strategisk med rekruttering.

”Vi har ændret på vores struktur, så man kan blive valgt direkte ind i bestyrelsen. Tidligere skulle man være formand i et fagudvalg for at have en plads i bestyrelsen. Ændringen betyder, at vi appellerer bredere, og at vi kan arbejde mere strategisk med rekruttering med udgangspunkt i fx kompetencer og diversitet,” siger formand Mads Young Christensen og understreger vigtigheden af diversitet i bestyrelsen:

”Det er et meget vigtigt område for os – ikke kun kønsfordeling, men mangfoldighed generelt. Basketball er for alle, og det gælder både køn, etnicitet, seksualitet mv. Vi har et stort ansvar i idrætten for at forbedre diversiteten, men der ligger også et ansvar hos de mange kompetente kvinder, der skal melde sig på banen,” lyder opfordringen fra basket-formanden.

Forbundet har desuden lavet en beskrivelse af, hvordan der arbejdes i bestyrelsen, og hvilke kompetencer der er til stede, og hvilke der efterspørges. Den er sendt ud til alle klubber med opfordring til, at man på tværs af køn, alder, geografi og etnicitet melder sig på banen frem mod forbundets årsmøde i juni.

Vi er et andet sted i dag

Noget tyder på, at det vedholdende fokus på at fremme diversiteten har flyttet på mere end blot procent-tallet i undersøgelsen. Både Nadia Panzio og Mads Young Christensen oplever nemlig, at billedet ændrer sig i forhold til fordommene om mandekultur i idrættens politiske miljøer.

”I starten oplevede jeg af og til at blive set ned på som ung kvinde, og jeg følte, at jeg havde meget at bevise. Nu er jeg i gang med mit fjerde år, og det har løbende ændret sig. Faktisk oplever jeg nu mest at få mange positive tilkendegivelser, og jeg tror egentlig, det er en fordel i nogle sammenhænge, at man skiller sig lidt ud fra mængden,” fortæller Nadia Panzio.

Også i Danmarks Basketball Forbund blæser der nye vinde:

 ”Tidligere har der nogle steder været en mandekultur i idrætten, men det oplever jeg ikke længere. Vi er et andet sted i dag – i hvert fald i basket,” siger Mads Young Christensen.

Fakta om kønsfordeling i DIF-idrættens bestyrelser

 • Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er 29,2 pct. i 2023. Til sammenligning var tallet 27,9 % i 2022 og 22,6 % i 2018.
 • 26 specialforbund lever op til målsætningen om, at der skal være en kønsfordeling i bestyrelserne med mindst 30 pct. af det ene køn. Til sammenligning levede 25 specialforbund op til målsætningen i 2022 – og 16 i 2018.
 • Antallet af kvindelige bestyrelsesformænd er fortsat stigende, og i 2023 er 15 af de 63 formænd kvinder, svarende til 24 pct. Til sammenligning var der 13 kvindelige bestyrelsesformænd i 2022 og 7 i 2018.
 • Antallet af forbund uden nogen kvinder i bestyrelsen er faldet fra 4 i 2022 til 3 forbund. I 2018 var der 8 forbund, der ikke havde kvinder i bestyrelsen.

Om Diversitetsundersøgelsen

Siden 2003 er kønsfordelingen i specialforbundenes og DIF’s bestyrelser og ledende poster blevet kortlagt. Resultaterne bruges til at understøtte arbejdet om at øge diversiteten i forbundene samt styrke bestyrelsernes beslutningskraft.

61 ud af 62 specialforbund samt DIF har svaret på det fulde spørgeskema. Resultaterne om henholdsvis andel mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer er dog baseret på samtlige 63 forbund, da oplysningerne fra det manglende forbund er hentet på forbundets hjemmeside. Resten af data er baseret på svar fra 62 forbund inklusive DIF.

OBS: Svarfristen for undersøgelsen var i februar måned, så tallene har allerede ændret sig en smule. Eksempelvis blev der på årsmødet i DIF i den forgangne weekend valgt endnu en kvinde ind i bestyrelsen, så DIF nu også opfylder målsætningen.

Development og Junior finalerne spilles den 25. juni 2023 på Gentofte stadion. Finalerne arrangeres i samarbejde med Copenhagen Towers. Kampen om Danmarksmesterskaberne skydes i gang kl. 12, og der er fed football hele dagen.

Kick off

kl. 12.00 Development finale

kl. 16.00 Junior finale

Billetpris

Billetterne kan købes her: https://boldbillet.dk/show/event/daff-vs-danmarksmesterskab-i-amerikansk-fodbold-2023-development-og-junior-25-jun-2023. Prisen er 50 kr for hele dagen. Børn under 12 år er gratis.

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på dagen.

 

Efter sidste års World Games skal herrelandsholdet i flag football nu i gang med det videre arbejde – først frem mod EM i 2023 og ultimativt frem mod et potentielt OL i 2028.

Dette års store mål er EM, som afholdes fra 18.-20. august i Limerick i Irland. Det danske herrelandshold har vundet EM de sidste 6 gange, og målet er naturligvis at vinde endnu en gang.

Landsholdsåret vil blive indledt med en tryout, som afholdes Lørdag d. 29. april kl. 13-16 i Valby Idrætspark. Alle interesserede bedes komme til tryout’en, både spillere som tidligere har været en del af landsholdet og nye interesserede.

Det er vigtigt for trænerteamet at fremhæve, at herrelandsholdet i flag football er åbent for alle danske football-spillere, uanset om man har baggrund i flag eller tackle. Mange andre lande har succesfuldt integreret flag- og tacklelandsholdene, og vi er meget interesserede i at samle så meget talent som overhovedet muligt.

Hvis man er interesseret, men forhindret i at komme til tryout, vil trænerteamet meget gerne høre fra jer – enten via Facebook, mail eller telefon – se nederst.

Tilmelding til tryout’en foregår via følgende link: https://daff.nemtilmeld.dk/862/

Vi håber at se så mange som muligt til tryout!

Mvh.

Landstræner Kasper Lindén og Niklas Dyrby Johansen
Tlf.: 60 45 63 46 / 20 20 47 94
Email: kl@cbit.dk / niklasdj1@hotmail.com

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund søger ny Head Coach til U19-landsholdet i amerikansk fodbold.

DAnmarks U19-landsholdet har til formål at sikre udvikling af spillere og trænere gennem målrettede aktiviteter. U19-landshold har et højt sportsligt niveau, og har siden 2013 været blandt de 4 bedste i Europa.

U19-landsholdet deltager i IFAFs Junior Europamesterskabsprogram, hvor der i lige år spilles om kvalifikation til EM, med en hjemmekamp og en udekamp, og i ulige år spilles der gruppespil og placeringskampe enten ude eller hjemme.

Head Coach for U19-landsholdet vil i samarbejde med DAFF have ansvaret for:

 • Planlægning af landsholdsaktiviteter, herunder udtagelsesprocessen, camps, deltagelse ved turneringer, etc.
 • Sammensætning af staff
 • Styring af økonomi
 • Bibeholde den ønskede kultur på U19-landsholdet

Derudover vil Head Coach for U19-landsholdet have ansvaret for

 • At løse nogle af de administrative opgaver der følger med et landshold
 • At sammensætte træningsplaner
 • At gennemføre træningerne
 • At udvikle playbooks
 • At udvikle gameplans
 • At lede staff og holdet gennem kampene
 • At kommunikere med staff, spillere, fans og andre interessenter

DAFF søger en Head Coach der

 • er en tydelig leder og kulturbærer – der går forrest
 • kan videreføre et velfungerende og traditionsrigt hold
 • kan skabe resultater og fører holdet til tops
 • kan udvikle spillerne i et fremtidssynet perspektiv
 • er en dygtig kommunikator både internt og eksternt
 • er en dygtig administrator med indsigt i økonomistyring og budgettering
 • har head coach erfaring på minimum U19 klub niveau
 • har head coach erfaring med 11 mands football
 • har erfaring med at lede en større staff
 • har gennemført DAFF niv 2 træneruddannelse eller tilsvarende

DAFF kan tilbyde

 • Mulighed for at arbejde med seriøse og dedikerede udøvere
 • Mulighed for at være en del af en velfungerende og seriøs organisation
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen af amerikansk fodbold i Danmark

Som alle andre positioner på og omkring DAFFs landshold, er stillingen ulønnet, men alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af jobbet bliver dækket

U19-landsholdets Head Coach refererer til DAFFs Direktør

Idet vi ønsker stabilitet på positionen, søger vi en Head Coach der som minimum skal være interesseret i at være Head Coach til og med udgangen af 2025.

Ansøgning skal sendes på e-mail til DAFF på job@daff.dk senest den 23. april 2023 og samtaler vil finde sted i 17 uge.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde dit CV, information om din baggrund, hvad du kan bidrage med som Head Coach for U19-landsholdet, samt hvordan du forestiller dig en staff og setup.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DAFFs Udviklingskonsulent Kasper Bolmgren på telefon 22 18 33 55 eller DAFFs Direktør Lars Carlsen på telefon 22 75 56 84.

 

Vi må desværre meddele, at Head Coach for U19 landsholdet, Victor Andersen, har valgt at stoppe som Head Coach efter kampen den 9. april mod Sverige.

Årsagen til beslutningen skal findes i omfanget af de arbejdsopgaver det medfører at være Head Coach på U19-landsholdet, samt tyngden af det medfølgende ansvar.

Jeg har været utrolig glad og stolt over at have været Head Coach for Danmarks U19 landshold i amerikansk fodbold. Min beslutning har ikke været nem. Jeg elsker amerikansk fodbold, og elsker at udvikle spillere, og selvom jeg er blevet godt forberedt, og sat ind i hvad det indebærer at være Head Coach på et landshold af min forgænger, så er jeg alligevel blevet overrasket over mængden af opgaver. Jeg har til tider følt, at der ikke har været overskud til, at jeg ikke har kunnet løfte den opgave jeg allerhelst vil, og selv mener jeg er bedst til – nemlig at udvikle spillere. Jeg har derfor besluttet, at jeg er klar til at give hvervet som Head Coach videre. Jeg vil dog meget gerne stadig være en del af DAFFs landsholdsprogram fremover, og håber det er muligt i en eller anden kapacitet, landsholdsprogrammet betyder meget for mig.”

Vi vil gerne takke Victor for hans store indsats og engagement, og ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

Victors beslutning om at træde til side kommer ovenpå en del samtaler med DAFFs Direktør. “Jeg vil godt sige at jeg blev ærgerlig, da Victor første gang ringede og fortalte han gik med disse tanker, men jeg kunne godt mærke det var alvorligt, og blev hurtigt klar over det nok gik denne vej. Så jeg blev ikke forbavset da han lidt tid senere gav endelig besked – men det er stadig ærgerligt” fortæller Lars Carlsen.

Jeg har været yderst tilfreds med Victors indsats og de resultater han har opnået som Head Coach for U19-landsholdet, og jeg er glad for at Victor ønsker at være en del af DAFFs landsholdsprogram fremover. Victor har meget at byde ind med, og jeg er sikker på vi i fællesskab finder en løsning, så landsholdsprogrammet får glæde af Victor og han kan bidrage på den måde der giver bedst mening for ham“.

Processen med at finde en ny head coach til U19 landsholdet er i gang og interesserede opfordres til at søge stillingen – https://www.daff.dk/?p=19586&preview=true

Målet er at finde den nye Head Coach for U19 landsholdet indenfor kort tid, så vedkommende kan komme godt på plads inden efterårets EM placeringskamp i september.

Vil du prøve kræfter med U17 landsholdet? Nu har du chancen! Vi inviterer til åben tryout, hvor alle der har lyst til at prøve kræfter med at spille på U17 landsholdet, har mulighed for det.

Vi opfordrer alle spillere der har interessere i at være en del af landsholdet om at tilmelde sig.

Alderskrav: du skal være årgang 2006,2007,2008 for at deltage på U17 landsholdet.

U17 tryout
U17-landsholdet er indgangen til landshold i amerikansk fodbold, og stedet hvor mange begynder en flot landsholdskarriere. Så hvis du drømmer om at spille amerikansk fodbold på højt plan, så er U17-landsholdet det rigtige sted at starte!

Målet for U17-landsholdet i 2023 er de Nordiske Mesterskaber i uge 42. Det er derfor vigtigt, at de spillere der kommer til tryout, ved at de kan deltage i sommer camp fra den 27 til 30. juli, samt hele uge 42 for U17 Nordiske Mesterskaber i Norge.

Tryout i vest og øst lørdag den 1. april
Aarhus Tigers, Engelundsvej 11, 8260 Viby J kl. 10.00 til 13.00
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/841/

Copenhagen Towers Ved Stadion 19, 2820 Gentofte kl. 18.00 til 21.00
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/842/

Info vedr. dagen
U17 landsholdet mini camp består af en træning, hvor landsholdets coaches vil guide dig igennem. Du vælger selv hvilke positioner du stiller op på, men det kan være at du bliver bedt om at prøve en eller flere positioner. Dette gøres for give dig den bedste chance for at vise hvad du kan.

Hvad skal du medbringe?
Du skal huske at medbringe dit danske pas, sundhedskort, træningstøj, vandflaske. Vi træner udendørs, så husk tøj der passer til vejret.

Hvis du er skadet, og ikke kan deltage i tryout, men stadig gerne vil være en del af U17 landsholdet, skal du kontakte Head Coach Daniel Lassen på mail U17@daff.dk.

Medic kursus til dig som har lyst til at bidrage til klubben

Kunne du tænke dig at løfte en vigtig og spændende opgave der kræver mod? Så kan det være at medic måske noget for dig? En medic hjælper udøvere før, under og efter træning og kampe, med alt fra tapning til skader

Det kan måske virke uoverskueligt, men vi har et kursus til dig! Også selvom du måske aldrig har bevæget dig i det sundhedsfaglige felt før

Kurset giver dig en værktøjskasse, så du er i stand til at hjælpe til fra sidelinjen og til træning i medic-gerningen. I forhold til tidligere, har vi et samlet medic-kursus, som giver dig indblik i at vurdere hovedskader, hjernerystelser, basal skadesbehandling, typer af ledskader, brudskader osv. Kurset giver dig også en basal viden til tapning

Kurset koster 650 kr., og er for alle udøvere, forældre og trænere. Hjælp din klub og vær med til at sikre udøvernes helbred.

Vi afholder kurser i øst og i vest, og de gennemføres uansat hvor mange der er tilmeldt.

Lørdag d. 11. marts kl. 09-14.30, i Brøndby.
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/825/

Lørdag d. 18. marts kl. 09-14.30, på BGI akademiet
Tilmelding sker her: https://daff.nemtilmeld.dk/826/

Vil du prøve kræfter med U19-landsholdet? Nu har du chancen!

Vi inviterer til åben tryout, hvor vi opfordrer alle der har lyst til at prøve hvad det vil sige at være på landsholdet og samtidig forsøge at kvalificerer sig til at blive udtaget til U19-landsholdet er velkomne.

U19-landsholdet skal i 2023 deltage i Junior Europa Mesterskaberne, som i 2023 afvikles over 2 kampe – først en semifinale mod Sverige den 9. april, og dernæst en medaljekamp den 16/17 september, derudover vil der være nogle camps.

U19-landsholdet har en 3. plads fra Junior EM 2022 og målet er den skal forbedres!!!

Når du melder dig til den åbne try-out forventer vi du kan deltage i nedenstående aktiviteter.

Fredag den 17. marts til og med søndag den 19. marts – camp på BGI
Torsdag den 6. april til og med søndag den 9. april – camp efterfulgt af kamp mod Sverige.

Alderskrav
Du skal være født i 2004, 2005 eller 2006

Try-out
Lørdag den 4. marts kl. 13:00 – 19:00
Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg

Tilmelding sker gennem: https://daff.nemtilmeld.dk/823/

Hvis du er skadet, og ikke kan deltage i mini camp, men stadig gerne vil være en del af U19 landsholdet, skal du kontakte Head Coach Victor Andersen på mail U19@daff.dk.

Hvad skal du medbringe?
Try-out foregår både indendørs og udendørs, så du skal medbringe tøj og sko til begge dele.
Indendørs er det fysiske tests og udendørs er det løbetest, samt football øvelser.
Du skal medbringe komplet football udstyr, hjelm, shoulderpads, lårpads etc.
Derudover skal du medbringe dit danske pas, sundhedskort, træningstøj, vandflaske og mad til dagen

Hvad sker der til tryout?

Der er både fysiske test, samt football øvelser.

De fysiske test er følgende

 • Squat
 • Bænk
 • 40 yards Dash
 • 20 Yard shuttle
 • Vertikal Jump
 • Broad Jump

Den fulde protokol for de fysiske test kan findes her: https://www.daff.dk/wp-content/uploads/2013/10/U19-Landsholdet-2023-Test-protocol.pdf

Der er ingen minimumskrav ift. de fysiske tests, de indsamles for evaluering og videre udvikling.

FØLG OS PÅ