LUK
Home Amerikansk fodbold

Copenhagen Towers, Søllerød Gold Diggers og DAFF skal i 2019 afholde det afsluttende ungdomsstævne og Mermaid Bowl XXXI i Gladsaxe. Gladsaxe stadion vil med sine knap 7.000 siddepladser og gode beliggenhed danne de perfekte rammer for stævnet og finalen.

Mermaid Bowl er finale i amerikansk fodbold, og Danmarks udgave af Super Bowl. Som optakt til Mermaid Bowl afholdes det afsluttende ungdomsstævne for U10, U12 og U14 spillere. Det er et stadig voksende stævne, hvor over 500 spillere deltager.

Samarbejde mellem SGD og Towers

Mermaid Bowl var planlagt til at skulle være spillet på Slagelse Stadion, men Towers og Gold Diggers har sammensat et rigtig godt program, der giver mulighed for igen at spille Mermaid Bowl i Hovedstadsområdet. Der er fra NL-udvalget og de syv NL-klubber stor opbakning til Gold Diggers’ og Towers’ ansøgning. Da eventet allerede havde været i Slagelse de sidste 2 år, er der lavet en gensidig aftale med Slagelse Wolfpack om at afvikle Mermaid Bowl i Gladsaxe i år med de to københavnske klubber som arrangør.

De to National Liga klubber er gået sammen om Mermaid Bowl-dagen, og forventer at kunne bringe deres ekspertise fra deres egne klubber til eventet; ”Towers og SGD har de seneste år haft et tæt knyttet bånd på organisationssiden. Vi har i mange år presset hinanden til at yde vores ypperste både på og uden for banen. Vi håber at energien og passionen for sporten kommer til udtryk, når vi sammen får lov til at byde hele Danmark velkommen til amerikansk fodbold. Samarbejdet er et bevis på, at selvom vi konkurrerer inde på banen, har vi et fælles mål; at udvikle sporten og skabe gode oplevelser for både børn og voksne. Samarbejdet inkluderer også et tæt samarbejde med både Gladsaxe Kommune og fodboldklubben AB”, udtaler formand i Copenhagen Towers, Jakob Munksgaard.

Det er første gang, at finalen og det afsluttende stævne spilles i Gladsaxe, og også i år bliver Mermaid Bowl-dagen Danmarks største football-event. ”Mermaid Bowl er Danmarks største football event, og vi er begejstrede for endelig at kunne bringe eventet tilbage til København. I en lang årrække var der tradition for Mermaid Bowl i Farum, men siden 2011 har Mermaid Bowl været at finde i Jylland eller i Slagelse. Eventet er en unik mulighed for at fremvise vores fantastiske sport til København på et af Danmarks mest traditionsrige stadioner” fortæller formand i Søllerød Gold Diggers Casper Reinhardt.

Også DAFFs formand glæder sig til 5. oktober; ”Mermaid Bowl er football sæsonens højdepunkt i dansk amerikansk fodbold. Det er her vi kårer Danmarksmestrene efter en lang sæson. Der er garanti for spænding og drama, da Mermaid Bowl næsten altid ender i et brag af en afslutning” fortæller formand i DAFF, Michael Brøndum.Jeg glæder mig også til det afsluttende stævne. Det er et stadigt voksende stævne, hvor hele vores ungdom samles på tværs af årgange – det bliver igen i år det største stævne, hvor sportens fremtidige talenter giver den gas”, afslutter han.

Det afsluttende ungdomsstævne og Mermaid Bowl spilles d. 5. oktober 2019. Tidsplan og program følger snarest. Der inviteres til afsluttende ungdomsstævne i juni, så klubberne har masser af tid til at tilmelde hold.

Læs mere om stævnet og Mermaid Bowl på mermaidbowl.dk.

Man kan nu spille på kampene i National Ligaen hos Danske Spil, og det er derfor igen blevet aktuelt med en gennemgang af hvordan reglerne er omkring matchfixing.

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er bevidst manipulation af idrætskonkurrencer og sportskampe. Kort fortalt: Aftalt spil. Aftalt spil er det modsatte af fair play, og aftalt spil går ud over tilskuernes lyst til at følge idrætskonkurrencerne. Matchfixing fjerner den usikkerhed, der normalt er forbundet med idrætskonkurrencer, og udgør en alvorlig trussel mod idrættens troværdighed og spillets regler og værdier.

Match fixing defineres ved at et resultat af en kamp eller kampens begivenheder i øvrigt, enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. Inden for matchfixing opererer man med 3 niveauer:

 1. a) Spil på egne kampe:
  Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe som de selv deltager i, og for egen vindings skyld.
 2. b) Organiseret fællesskab:
  Flere personer, der i en forening spiller på bestemte udfald i kampe, hvor én eller flere i fællesskabet selv deltager, og for egen eller andres vindings skyld.
 3. c) Organiseret kriminalitet:
  Store syndikater, der f.eks. med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

Det er vigtigt at pointere at hverken spillere, trænere eller staff må spille på kampe, hvor deres hold spiller. Har du insiderviden, må du heller ikke spille på kampen. Insiderviden klassificeres det som viden om udvikling og forventninger, som kun er til rådighed for beslutningstagere internt på holdet. Med andre ord er insiderviden den viden, en insider er besiddelse af.

Hvordan er reglerne?

Idrætten har regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, som skal overholdes. Reglerne omfatter alle udøvere, trænere, ledere, dommere m.fl. i alle idrætsgrene under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Reglerne giver dig et klart billede af, hvad man må og ikke må, og styrker på den måde kampen mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.

Læs reglerne for matchfixing på http://www.stopmatchfixing.dk/regler/.

Der er for eksempel tale om matchfixing, hvis resultatet af en idrætskonkurrence forsøges påvirket uretmæssigt, eller hvis resultatet er aftalt på forhånd, fordi man vil opnå en fordel eller en økonomisk gevinst for sig selv eller andre. En sportsudøver kan fx tabe en kamp med vilje, fordi en anden har tilbudt vedkommende et pengebeløb.

Se DAFFs adfærdskodeks her.

Se Dommernes adfærdskodeks her.

Hvad gør DAFF?

DAFFs bestyrelse behandler alle sager omkring matchfixing med henblik på at indlede en disciplinærsag, samt en politianmeldelse. Sager kan medføre sanktioner som:

 1. Karantæne eller suspension fra DAFF jf. DAFFs Turneringsregulativ §7, stk. 1.1
  2. Politianmeldelse jf. straffelovens § 279

DAFFs Turneringsregulativ §7, stk. 1.1:

Opførsel på eller uden for banen, der er egnet til at bringe sporten i miskredit: Advarsel, karantæne eller suspension i op til 1 år.

Straffelovens § 279:

For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Dit ansvar
Som sportsudøver, træner, hjælper eller anden rolle omkring holdet/klubben er det dit ansvar at reagere, hvis du har mistanke om noget eller bliver kontaktet af én, der ønsker at fixe din kamp. Du skal sige noget, hvis du ser noget. Det er faktisk din pligt. Den samme pligt har idrætsledere, trænere og dommere i DIF’s 62 specialforbund.

Næstved Vikings, der har eksisteret i mere end 15 år, og har både amerikansk fodbold og flag football på programmet. Klubben har oplevet både opture og nedture, og har nu fundet melodien, og er på vej frem igen. DAFFs Udviklingskonsulent Lars Rüsz Kaysen, har været i løbende kontakt med klubben omkring udvikling af klubben, herunder sparring i forhold til relevante udviklingsområder, fx ungdomsspillere. Dette er deres historie.

Til det afsluttende ungdomsstævne i 2017 havde Næstved Vikings 4 spillere tilmeldt, og var i en paraply-idrætsforening, hvor samarbejdet blev mere og mere besværligt. I januar 2018 skiftede Næstved Vikings derfor til Sct. Jørgens Skoles Idrætsforening (SJSI), da klubben der kunne få meget bedre forhold, fx har SJSI baner liggende mere centralt i Næstved. Bestyrelsen besluttede samtidig, at det var nu man skulle gå all in på at få en ungdomsafdeling stablet på benene, og de rigtige trænere blev identificeret og ansat. Ved hjælp af Facebook opslag og skolebesøg undervejs i sommeren 2018, sammenholdt med de bedre og centrale baneforhold, lykkes det at komme i gang.

Det første hold der blev en realitet, var U16 holdet. Her havde man en lille kerne på 4 U16 spillere at starte med, der stille og roligt er vokset til 14 unge vikinger, og til denne sæson er der indgået et samarbejde med Køge Marines, så man kunne være med i 9 mandsrækken. ”Holdet er nyt og det har været en kæmpe udfordring i og med, at de andre hold vi har mødt, har været meget dygtige, men vi har lært en masse, både på og udenfor banen. I Vikings mener vi stadigvæk, at det uden tvivl har været den rigtige vej for os at indgå et klubsamarbejde, så klubbens medlemmer kan få et reelt kamptilbud, indtil begge klubber kan stille egne hold” udtaler Johnny Hansen, ungdomsansvarlig i Vikings.

Med udgangspunkt i den succes klubben oplevede med U16, gjorde at klubben i midten af 2018 også etablerede et U12 hold. ”Her har vi nu 8 unge vikinger, som er i fuld gang med at vise vores ’V’ frem til diverse U10/12/14 stævner, hvor de indgår i de meget velfungerede holdsamarbejderder er på U10/U12/U14 stævnerne .Vores forventning er, at vi inden længe kan stille med vores eget hold når vi er på ”Vikinge Togt”. Det er dejligt at have Vikings tilbage til stævnerne, og der skal lyde en kæmpe tak for den modtagelse vi har fået af de andre klubbers trænere og spillere, når vi har været på besøg både med U10/12/14 og U16”, fortsætter Johnny.

Selvom fokus har været på ungdomsarbejdet, har Vikings seniorhold også oplevet fremgang, og i 2019 tæller seniorafdelingen 30 spillere, som er en god blanding af nye og gamle. Vikings er også begyndt at se efter andre tilbud til udøvere end blot football. I skrivende stund har klubben 15 flag football spillere tilknyttet, som er med til at give mere dybde til klubben. ”Det der har været drivkraften i Vikings, er; passion for sporten og nærmiljøet. Det er en fornøjelse at stå på sidelinjen i en proces, som den der er i gang i Vikings, og se at de bruger det vi taler om til møderne og samtalerne, aktivt, og fx bygger deres klub i Duplo klodser for visuelt at se de ønskede rammer og værdier for klubben” fortæller Udviklingskonsulent Lars Rüsz Kaysen.

SJSI Næstved Vikings har aldrig været større end vi er nu, og vores plan er blive ved med at vokse. Vores mål er at kunne have hold i alle ungdomsrækkerne indenfor de næste 5 år, og dette ser vi som en realistisk målsætning. Det går støt fremad, og vi gaber ikke over mere end vi kan klare, og dette gør måske at det bliver mere bæredygtigt. SJSI Næstved Vikings arbejder langsomt, men sikkert frem mod de nye mål”, afslutter Johnny Hansen

Ønsker I sparring?

Hvis du ønsker hjælp til din klub, eller I sidder med et regulært problem i forhold til spillesteder, træningstider eller andet, så tag endelig fat i os. Læs mere om Klubservice på https://www.daff.dk/klubservice/klubudvikling/.

Så er det blevet tid for turneringstilmeldingen for amerikansk fodbold for efteråret 2019. Det gælder rækkerne senior (med undtagelse af NL), U19 og U16 samt kvindehold. Holdtilmelding er i dag sendt ud til klubberne.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen for alle rækker er 5. juni 2019.

 

Kampdatoer

Første kampweekend: 10.-11. august 2019

Sidste kampweekend: 6.-7. oktober 2019

 

Slutspillet placeres ift. de tilmeldte hold i rækkerne. Der forventes semifinaler og finale/ bowl-kamp i de rækker, hvor der er tilmeldt nok hold. Er der tilmeldt få hold afvikles kun finale/ bowl-kamp i rækken.

 

Turneringskatalog

DAFFs Turneringskatalog 2019, version 1 kan se her.
Turneringskataloget bliver endelig fastlagt ift. bl.a. slutspil, når holdtilmelding for alle række kendes. Dommerudvalget vil ligeledes se på regler/ krav ift. dommere, så der kan komme ændringer vedr. dette i næste version.

 

Status for tilmelding
Se status for turneringstilmeldingen her.

Opdateringen sker ikke automatisk, så der kan være hold tilmeldt, som ikke fremgår på listen. Disse påføres næste gang listen opdateres.

I weekenden var Udviklingskonsulent Lars Kaysen forbi Svendborg Admirals, som måske kan kaldes kulminationen af lang tids sparring, hvor han afleverede 7 sæt låneudstyr, fordi klubben i det sidste halve år har været ude i en omvæltning. Siden december 2018 har Lars været i løbende dialog og sparring med formand Søren Therkelsen, da de har måtte tænke nyt for at redde klubben som i efteråret kun havde 6 aktive medlemmer. De fortæller her deres historie om hvordan de har vendt klubben på kun 6 måneder.

I efteråret 2018 lød startskuddet

I efteråret 2018 var der 6 aktive medlemmer, og bestyrelsen i Svendborg Admirals havde store overvejelser om det var værd at fortsætte med at drive klubben, da indsatsen og engagementet ikke stemte overnes med antallet af medlemmer. Rammerne for amerikansk fodbold var på plads og de tilhørende ambitioner for at få et seniorhold var stadig i live.

Det begyndte med en langsigtet plan, hvor Formand Søren Brygger Therkelsen, i samarbejde med bestyrelsen, lagde en lang strategisk plan, hvor aktiviteter, handleplaner og visioner blev gentænkt. En af målsætningerne er, at Svendborg skal være den bedste ungdomsklub i Europa indenfor 5-7 år.

Søren og Kasser Joe Rasmussen har desuden arbejdet frem mod, at bestyrelsen ikke skulle bestå af aktive spillere eller trænere, men der skulle andre kræfter til, så spillerne og trænere kunne koncentrere sig om spillet på banen og udviklingen af klubbens sportslige side. Nye visioner og mål blev sat i søen, og et samarbejde med den lokale efterskole, Svendborg Medie- og Sportsefterskole, genopstod gennem Desi Barbour, der blev ansat af skolen til starten af skoleåret 2019/2020, og skal være primus motor på skolens linje for amerikansk fodbold og engelsk.

Svendborg Admirals 2.0

I løbet af januar/februar blev der arbejdet hårdt med de nye tanker og ideer, og samtidig var SME vært for en endags-camp i februar hvor der var 31 deltagere fra hele landet. Den nye bestyrelse kom på plads i starten af marts, og Søren formåede at få ændret sammensætningen i bestyrelsen til nu også at bestå af erhvervsfolk og andre frivillige kræfter, der ikke også samtidig er aktive spillere. ”Det har givet enormt meget plads til udvikling af foreningen, og givet udøvere ro til at kunne koncentrer sig om det sportslige sammen med deres trænere, samtidig med at der fra bestyrelsen kunne sættes fokus på klubbens behov så udøverne kunne få de bedste betingelser for at udvikle sig sportsligt” fortæller formanden.

Målet er klart – kursen er lagt
”Klubben er langt fra i mål, men bevæger sig et sted hen hvor det igen er sjovt at være en del af” fortsætter han. ”Der har været en udstrakt hånd fra alle klubber vi har været i kontakt med det sidste års tid, og med Joe som planlægger og økonomisk ansvarlig har det gjort det nemt for resten af bestyrelsen, og klubben ikke at skulle tænke på den del af organisationen, det har været udslagsgivende for vores udvikling”.
Klubben håber at andre klubber i landet vil blive ved med at opfordre deres unge spillere at tage til Svendborg Medie- og Sportsefterskole, samt BGI da det er ganske unikt for Danmark at have sådan to udviklingscentre for sporten.

Hjalte er inspiration for spillerne

På væggen i omklædningsrummet hænger der et billede af en meget ung Hjalte Froholdt, som i den grad kan være inspiration for alle drenge, som går med en drøm om NFL. Han har bevist at det kan lade sig gøre – han startede nemlig sin footballkarriere i Svendborg Admirals, og blev i sidste måned draftet i 4. runde af New England Patriots. Det har uden tvivl været med til at sætte amerikansk fodbold endnu mere på landkortet i Svendborg og Danmark. At der var samlet set 44 spillere til træning i sidste uge, er nok en kombination af det hårde strategiske arbejde Admirals har gjort, og måske har vi endnu ikke set hvilken effekt Hjalte har haft. Klubben forventer over de kommende uger at se en yderligere spillertilgang grundet Hjaltes gode resultat i draften.

Vil du starte til amerikansk fodbold?

Hvis du ønsker at starte til amerikansk fodbold, kan du se alle klubber i Danmark lige her: https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/spil-amerikansk-fodbold/. Klubberne står klar med åbne arme, og du får lov til prøve sporten helt gratis.

Bemærk., har lavet en dokumentar om Hjalte, hvor hans tidligere træner Jan Sørensen udtaler sig. Se den her:

I år U17 landsholdet i aktion igen. U17 Nordiske Mesterskaber afvikles hvert andet år i uge 42, og i 2019 skal holdet til Oslo. Vi har samlet information til alle dem, som ønsker at prøve kræfter med landsholdet!!

Her følger information om U17-landsholdet, hvordan man bliver udtaget til holdet, og lidt om U17 Nordiske Mesterskaber.

U17-landsholdet er indgangen til landshold i amerikansk fodbold, og stedet hvor mange begynder en flot landsholdskarriere – en karriere der bringer nogle af dem til USA, hvor de efter high school kommer til store colleges og spiller football på scholarship, enkelte endda helt til NFL.

Så hvis du drømmer om at spille amerikansk fodbold på højt plan, så er U17-landsholdet det rigtige sted at starte!

Modsat tidligere år, deltager vi kun med ét U17-landshold i år, da det er hvad de andre lande gør, og så er vi nødt til at gøre det samme.

Overordnet plan for U17-landsholdet i 2019 er nedenstående – detaljeret info findes længere nede i dokumentet.

Maj 15                                 ”Åben minicamp vest”

Maj 20                                 ”Åben minicamp øst”

August 4 -7                          Camp

Uge 42                                 U17 Nordiske Mesterskaber i Norge

Efter de åbne minicamp vil coaching staff udtage ca. 90 spillere, der inviteres med i U17-landsholdets camp der afholdes i Viborg fra den 4. august til og med den 7. august 2019. Ved campens afslutning vil de 45 spillere der skal med til U17 Nordiske Mesterskaber i uge 42 blive udtaget. De spillere der ikke bliver udtaget i første omgang, har stadig en chance for at komme med, da der typisk er et par af de udtagne spillere der af den ene eller anden grund fx en skade, alligevel ikke kan deltage og melder fra – og så bliver der indkaldt en anden spiller i stedet.

Målet U17-landsholdet i 2019 er de Nordiske Mesterskaber i uge 42, derfor er det vigtigt, at de spillere der kommer til minicamps, ved at de kan deltage fra start til slut i den camp der afholdes i Viborg fra den 4. august til og med den 7. august 2019, samt hele uge 42 for U17 Nordiske Mesterskaber. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke kamp datoerne og derfor heller ikke vores rejsedage – så snart vi modtager information om kamp datoer, udarbejder vi den endelige plan for U17 Nordiske Mester, herunder rejsedage med mere, og melder det ud – men vi forventer at bruge hele uge 42 i 2019.

Der er brugerbetaling på landsholdene i DAFF, og i år vil brugerbetalingen på U17-landsholdet være på ca. kr. 6.000,-. Det beløb dækker camp i Danmark, (træning, møder med mere og 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider om dagen), samt transport, kost og logi til U17 Nordiske Mesterskaber i Norge i uge 42. Når vi modtager mere detaljeret information fra de norske værter, vil vi tilrette budgettet og udregne endelig brugerbetaling for U17NM. Udover brugerbetalingen, skal hver spiller investere i en tøjpakke – prisen på tøjpakken er ca. kr. 1.300,-

Ved spørgsmål, kontakt Head Coach Elex Kristensen på U17@daff.dk

Mini camps er vejen til U17-landsholdet

Åbne mini camps er åben for alle, der ønsker at prøve lykken med at spille sig på U17-landsholdet.

Udvælgelsen til U17-landsholdet er gennem åbne minicamps, hvorfra de ca. 90 spillere der inviteres i camp vil blive udvalgt.

For god orden skyld gør vi opmærksom på, at de spillere der kan spille på U17-landsholdet i 2019 er spillere der er født i 2002, 2003 og 2004. Spillere der er født i 2004, er velkomne til de åbne minicamps, som alle andre, men en udtagelse til U17-landsholdet kræver godkendelse af DAFF’s Sportschef, Lars Carlsen.

Programmet for U17-landsholdet således ud i 2019

Åbne minicamps – Vest

Onsdag den 15. maj kl. 17:00 – ca. 20:30

Herning Atletik Stadion – Herning Hawks AFC

H.P. Hansenvej 6b, 7400 Herning

Træningen foregår på græs.

Deltagerbetaling: 0,- kr.

 

Åbne minicamps – Øst

Mandag den 20. maj kl. 17:00 – ca. 20:30

Amager Hallen – Amager Demons

Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup.

Træningen foregår på græs.

Deltagerbetaling: 0,- kr.

Tilmelding Åbne mini camps

Alle spillere skal oprette og tilmelde sig via e-administration.

– Klik på linket: http://www.eadministration.dk/kunde/kundelogin.asp?klient=833&menu=28

– Opret dig med ALLE dine informationer, hvis du ikke står i systemet allerede – meget vigtigt, at du skriver dit navn præcis som det står i dit pas.

– Klik på ”Menu”, klik på ”U17-landsholdet”, gå frem til den dato du ønsker at tilmelde dig, og tilmeld dig.

Al kommunikation til spillerne vil komme via e-mail og SMS, og alle spillere bedes oprette og tilmelde sig hurtigst muligt.

Det er vigtigt, at de spillere der kommer til Åbne mini camps, ved at de kan deltage i camp 4-7 august, samt U17 Nordiske Mesterskaber i uge 42 2019:

 

U17-landsholdets camp – inviteret ca. 90 spillere

Start:              Søndag den 4. august 2019 – kl. 13:00

Slut:               Onsdag den 7. august 2019 – ca. kl. 15:00

Sted:              Houlkærskolen, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg

Brugerbetaling for camp er kr. 2.500,-

Træning:        Træningen foregår på Houlkærhallens baner.

 

Foto: TV2 Fyn

Det gik som alle havde forudset. Danmark har endnu en spiller i NFL, og hans navn er Hjalte Froholdt. Draftet i 4. runde som nr. 16, nr. 118 overall. Flot præstation, og fantastisk repræsentant for sporten i Danmark.

Hjalte er røget til New England Patriots, som er et af de mest vindende hold i de sidste 10 år. Han skal være under en af de mest succesfulde coaches Bill Belichick og stå i huddle og beskytte Tom Brady. Holdet har vundet 6 Super Bowls. “Det er helt vildt. Det er på alle måder fedt for Hjalte. Patriots er et meget populært hold, som har rigtig meget succes og det bliver den fedeste for ham” udtaler Lars Carlsen.

Vi har fået lov til at se med bag scenen, da Hjalte får opkaldet fra Coach B.

Vi nåede at få et kort interview med Hjalte lige inden draften, hvor han fortæller om sin kærlighed til sporten, og hvad det at blive draftet betyder. Se det hele her:

Kæmpe tillykke!!

Nashville, Tennessee danner rammer for NFL draften 2019 – et event der har vokset sig større og større de seneste år. Det er her de bedste college spillere, får muligheden for at forfølge drømmen om NFL på et af de 32 hold.

Draften varer 7 runder, hvor hvert hold har et valg baseret på sidste sæsons record – det dårligste hold vælger først (Arizona Cardinals) og vinderen af Super Bowl (New England Patriots) vælger sidst. Der kan dog være sket spillerhandler i løbet af sæsonen, som gør at nogle hold har flere valg i runderne end andre. Her kan nævnes Oakland Raiders, Green Bay Packers, New York Giants og Seattle Seahawks der har byttet spillere til andre klubber mod at modtage forskellige draft-runde valg i bytte.

Big boards 

Hvert hold har et “Big Board” hvor de har rangeret alle spillere. Det er typisk sportschefen (GM) der i samarbejde med Head Coachen vælger hvilken spiller holdet skal bruge. Nogle klubber vælger den bedste tilgængelige spiller, ellers kan de også vælge den spiller de helst vil have uagtet placering på big boardet.

War Rooms

”War room” er en betegnelse for hvor alle de vigtigste personer opholder sig under draften, der er hektisk og meget aktivitet under draften. Holdene forholder sig løbende/livetil de valg de andre hold træffer, modtager opkald fra andre hold der undersøger muligheden for at bytte valg, og big boardet kan skifte undervejs ift. hvilke spillere der bliver valgt af de forskellige hold.

Trades

Det kan ikke undgås at der vil være nogle hold undervejs der har et stort behov for enten at bytte sig op/ned i runderne for at vælge lige nøjagtigt den spiller de har højere placeret på deres big board eller samle flere valg til senere.

Draften kan ændre karakter flere gange undervejs, især hvis nogle hold bytter valg, eller simpelthen ikke vælger den spiller alle eksperter og kilder forventer.

Når alt kommer til alt, handler det for holdene om at få de spillere de helst vil have, men omvendt ved man jo aldrig helt om en spiller slår til i NFL eller ej. Man skal huske på de ALDRIG har taget et snap i NFL før.

Hjalte Froholdt i NFL

Der har i mange måneder været spekulationer om at Hjalte Froholdt bliver draftet, og alle spår ham til at gå i 2-6 runde, og vi venter i spænding.

Hjalte startede sin football rejse i Svendborg Admirals, og i 2011 stifter vi for første gang bekendtskab med Hjalte, hvor vi er værter ved U17 Nordiske Mesterskaber i Odense.

Hjalte tager til USA for at gå på high school august 2012, og er derfor ikke med ved U19NM i 2012. Lige pludselig så er Ohio State interesserede, og derefter går det forholdsvis stærkt med at flere andre store football skole byder sig til – Penn State, Florida State, Alabama med flere. ”Jeg taler i den forbindelse med et par af mine college kontakter i USA, for at få deres ærlige vurdering, da det hele er gået meget stærkt – og alle siger det samme: Hjalte er så god, og er allerede et NFL emne. Hjalte er på det tidspunkt lige fyldt 16 år” fortæller Sportschef i DAFF og Head Coach på U19 og A-landsholdet Lars Carlsen.

I 2013 er Hjalte hjemme i Danmark og spiller for Søllerød Gold Diggers, og er med U19-landsholdet til U19EM. I 2014 rykker han videre til A-landsholdet, som spiller A-EM i Østrig – på det tidspunkt spiller Hjalte på defense. ”I åbningskampen mod Østrig er der et spil, hvor han går gennem dobbeltteam, forcerer en fumble og selv samler bolden op – han er på det tidspunkt et par uger fra at fylde 18 år, og det er veteraner på det Østrigske hold han fuldstændig dominerer – her er det tydeligt hvor god han er, og hvor god han kan blive” fortsætter Carlsen.

Jeg har lært Hjalte rigtig godt at kende grundet de ture han har haft ved vores landshold, og jeg har haft flere møder med både ham og hans forældre i forbindelse med colleges i USA – alle kan se hans fysiske potentiale, men hans største styrke ligger i hans dedikation og tilgang til at spille football. Han elsker at træne – og det er nok hans største styrke – jeg har haft flere oplevelser med Hjalte på landshold, hvor vi har måtte friholde ham fra træning pga. småskader, og hvor han langt fra var tilfreds med at ikke måtte træne” udtaler Carlsen.

At Hjalte Froholdt fra Danmark er med i Draften 2019 er fantastisk – det er klart, at for Hjalte betyder det en sandsynlig NFL kontrakt, med deraf følgende sportslig succes/udvikling og økonomisk fundament for fremtiden. For amerikansk fodbold i Danmark betyder den øgede opmærksomhed på sporten, at flere bliver klar over, at man kan spille sporten i Danmark og at man kan drømme om NFL – det er noget vi skal have omsat til øget medlemstilgang ude i vores klubber rundt om i landet.

Personligt synes jeg også det er fantastisk – det er klart et af højdepunkterne af mange års indsats med at udvikle sporten i Danmark, som er gjort i samarbejde med mange kompetente trænere rundt om i vores klubber” afslutter Landstræner og Sportschef Lars Carlsen.

Hvor kan du se draften?

3Sport og Viaplay viser hele draften med dansk kommentering, på Viaplay kan du også følge den med amerikansk kommentering. 3sport har yderligere en mand udsendt sammen med Hjalte, så de kommer helt tæt på hele aftenen. Du kan også se draften direkte på NFL gamepass.

Hvornår?

Torsdag nat kl. 02.00 dansk tid starter 1. runde, hvor Arizona Cardinals er ”on the clock”. Herefter har hver klub 10 min til at foretage deres valg i resten af første runde. I 2. runde er tiden kortet ned til 7 min og 3-6 runde er der 5 min, hvor i 7. og sidste runde har du kun 4 min til at vælge den rette spiller.

2 og 3. runde begynder fredag nat kl. 01.00 dansk tid, og 4-7 runde starter lørdag kl. 18.

A-landsholdet skal i 2019 spille kvalifikation til A-EM i 2020.

IFAF har ændret på hvordan EM for A-landshold afvikles, og de 2 større ændringer er, at A-EM skal afholdes hvert andet år, mod tidligere hvert fjerde år, og så starter det med et gruppespil året før selve A-EM.

Danmark er i gruppe med Finland og Holland, og skal for første gang siden 2003 spille en kvalifikationskamp i Danmark i Gentofte Sportspark d. 19. oktober kl. 16:00.

Kampene i Danmarks gruppe ser således ud:

12. oktober NL vs FI i Arnhem, Hollan

19. oktober DK vs. NL i Gentofte, Danmark

26. oktober FI vs. DK i Vantaa, Finland

”Det er stort, at A-landsholdet har en kamp på hjemmebane.” udtaler Sportschef og Head Coach Lars Carlsen.”Vi har ikke spillet en A-landsholdskamp i Danmark siden vi var værter for C-EM i 2003, så det er sandelig på tide og vi håber mange vil komme ud og støtte op omkring holdet og Danmark”

De andre grupper er:

 • Frankrig, Serbien og Tjekkiet.
 • Østrig, Italien og Schweitz.
 • Sverige, Storbritannien og Rusland

Vinderne af de fire grupper skal kæmpe om A-EM i 2020.

Vi har hverken spillet mod Holland eller Finland på A-landsholdsniveau tidligere, så det er lidt ukendt territorie vi bevæger os ud på – vi har dog lidt kendskab til Finland, da vi har set dem ved et par slutrunder, og har spillet mod dem utallige gange på U19 og U17 niveau.

”Det har heldigvis endt sådan, at Holland og Finland spiller mod hinanden ugen før vi skal spille mod Holland og 2 uger før vi skal spille mod Finland, så selvom vi ikke har spillet mod dem tidligere, så får vi film på begge hold og kan forberede os ud fra en frisk kamp” afslutter Lars Carlsen.

 

 

Fra sæsonstart 19/20 vil de danske landshold i amerikansk fodbold, flag football og cheerleading være iklædt de ikoniske danske teamsport-vinkler.

Se pressemeddelse på hummels egen hjemmeside her: http://hummel.net/about-hummel/press/danish-american-football-federation

Fremover når de danske landshold løber på banen, vil de være iklædt hummel fra top til tå. Hummel har indgået et samarbejde med DAFF som officiel tøjsponsor. Dette gælder både kvinder, herre og ungdomshold. For første gang siden forbundet blev stiftet i 1989, bliver hummel nu den officielle tøjsponsor for landsholdene. Samarbejdet løber de næste fem år, og til dette udtaler Michael Blicher, Key Account Manager for International Markets:

”Danske landshold skal være iklædt hummel, hvis du spørger os. Vi er et dansk brand, som gerne vil støtte op omkring idrætsaktiviteter i Danmark, ikke mindst på landsholdsniveau. Denne aftale er helt unik, da vi også skal til at lave football uniformer, således holdene både bærer hummel på og udenfor banen. Vi glæder os til at følge alle holdene som skal i aktion, og være med til at synliggøre deres arbejde.”

Allerede fra påsken vil U19 landsholdet i Amerikansk Fodbold løbe på banen i de ikoniske vinkler, og det er noget Sportschefen for Dansk Amerikansk Fodbold ser frem til. Til dette udtaler Lars Carlsen:

”Vi er rigtig glade og stolte over aftalen med hummel, som fra første møde gjorde det klart, at de i den grad ønsker at være med til at udbrede vores sportsgrene i Danmark, og understøtte det arbejde, vi som forbund, går og laver i det daglige – ikke mindst på landsholdsniveau. Aftalen med hummel gør ikke blot hummel til en sponsor, men lige så meget til en samarbejdspartner, som ønsker, at vi i fællesskab løbende udvikler og forstærker samarbejdet, til gavn for udviklingen af vores idrætsgrene i Danmark.”

Om DAFF:

DAFF er et specialforbund i Danmarks Idrætsforbund (DIF), der arbejder med amerikansk fodbold, cheerleading og flag football. Forbundet blev stiftet i 1989, og har i dag omkring 4000 medlemmer fordelt på 70 klubber over hele landet. Det er DAFFs opgave at understøtte disse sportsgrenes udvikling, i Danmark, gennem bl.a. klubudviklingsbesøg, turneringer, pressehåndtering, en bred vifte af DAFF-kurser, kampagneplanlægning, og danmarksmesterskaber.

FØLG OS PÅ