LUK
Home Flag Football

Ørsted, det tidligere DONG Energy, og Danmarks Idrætsforbund vil gerne hylde de mange frivillige i idrætsforeninger i hele Danmark, der hver dag året rundt gør en indsats for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres sport og nyde sammenholdet i lokalforeningerne. For andet år i træk bliver prisen Årets Energibundt derfor uddelt ved DR-showet Sport 2017 i Boxen i Herning d. 6. januar 2018.

Prisen Årets Energibundt går til en træner, holdleder, stævnearrangør eller en helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening.

De 75.000 kroner, der følger med prisen, uddeles ved gallashowet Sport 2017 den 6. januar i Boxen.

HR-direktør i Ørsted, og medlem af dommerkomitéen, Hanne Blume, forklarer, at det centrale i udvælgelsen er, at de frivillige er med til at sikre de rammer og det sammenhold, der er afgørende for foreningerne og deres resultater. Derudover er der ikke faste kriterier for, hvad der skal til for at blive nomineret til Årets Energibundt.

”Vi overlader til folk at udpege den, der for eksempel sikrer, at hallen er booket til træning, står klar ved vandposterne til løbene, arrangerer kørsel, kridter banen op eller noget helt femte,” siger Hanne Blume.

Sidste år gik prisen til træner i orienteringsløb Tim Falck Weber, som med sit store overskud og utrættelige energi har stået i spidsen for at skabe en succesrig ungdomsafdeling i Tisvilde Hegn Orienteringsklub – THOK Juniors – som nu er landets bedste. I Tim og THOK’s tilfælde er pengene, der fulgte med prisen, blandt andet blevet brugt til at sende 50 medlemmer af klubben på træningstur til Madrid.

Du kan nominere og læse meget mere om prisen her: www.orsted.com/energibundt.

Prisen er på i alt 75.000 kroner, hvoraf 25.000 kroner går til energibundtet for sit frivillige engagement. De øvrige 50.000 kroner går til idrætsforeningen, som modtageren af prisen er tilknyttet, som et bidrag til aktiviteter, der yderligere styrker det sammenhold, som er vigtigt for, at breddeidrætten kan blomstre. Både 2. og 3. pladsen vil desuden modtage 10.000 kr. hver.
Kandidaterne indstilles af medlemmer, og andre i tilknytning til de lokale idrætsforeninger, og kan indstilles i perioden d. 6. til d. 19. november 2017. Herefter nominerer dommerkomiteen tre kandidater til prisen. Alle tre nominerede inviteres med ledsager til middag og tv-showet, Sport 2017, den 6. januar 2018 i Herning, hvor prisen Årets Energibundt uddeles. Desuden får alle 3 kandidater mulighed for at invitere 20 medlemmer af klubben med til Sport 2017 på tribunepladserne.

Vi er stolte over at kunne præsentere Restaurant Bone´s A/S som ny hovedsponsor til sæsonen 2018. I den dialog der har været imellem parterne, har der været lagt vægt på at det skulle være en aftale der er gensidigt værdiskabende, og hvor begge parter er kommet med input til samarbejdet.

Vi vil nu holde et møde hvor vi planlægger de aktiviteter, der skal ske i sæsonen 2018 og så kommer der meget mere information om aftalen.

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Nu er det tid til at nominere Danmarks bedste holdkammerat. DIF og Nordea-fonden uddeler nemlig ’Fidusbamsen’ til en ung idrætsudøver, der har været en særlig god holdkammerat i det forgangne år.

Bliver det den stærkt kæmpende spiller, der altid tager de hårde knubs i kamp, der tager prisen i år? Eller bliver det den glade holdkammerat, som altid bidrager med godt humør til træning? Eller hvad med den unge atlet, som tager sig af de nye på holdet og får dem til at falde godt til i klubben fra første dag.

Mulighederne er mange, når jagten på Danmarks bedste holdkammerat indledes.

”Dansk idræt er fyldt med flere hundredetusinde unge mennesker, der dyrker deres idræt og ikke mindst fællesskabet i foreningerne. I idrætsforeningerne kæmper man for hinanden, og her opstår utallige gode kammeratskabet. Det vil vi gerne hylde,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

Frem til 1. december 2017 kan man på www.fidusbamsen.dk indstille en ung person i alderen 12 til 19 år til DIF og Nordea-fondens pris ’Fidusbamsen’. Prisen vil blive uddelt ved sportsgallaen Sport 2017 den 6. januar til en ung person, som ganske enkelt er en god holdkammerat i en idrætsforening under DIF.

Og der er en ualmindelig attraktiv præmie på højkant. Ud over æren inkluderer prisen nemlig en sportsrejse for ’Årets Holdkammerat 2017’ og dennes hold. Rejsen har en værdi af 100.000 kroner.

”Gode holdkammerater er alfa omega, når man dyrker idræt, og gode holdkammerater er med til at skabe liv og glæde i idrætsforeningerne, hvad enten man vinder eller taber med sit hold. Fællesskabet binder idrætten sammen, og vi håber, at landets mange unge idrætsudøvere vil være med til at udpege netop deres gode holdkammerater ude i klubberne,” siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen.

For at nominere årets bedste holdkammerat mellem 12 og 19 år, kan man besøge www.fidusbamsen.dk, uploade et billede af personen og lave en lille beskrivelse af, hvorfor den udvalgte kandidat fortjener at blive ’Årets Holdkammerat 2017’.

Sidste år vandt den 14-årige cheerleader Signe Vemby fra Århus Tigers prisen. Hun brugte vinderkronerne på at invitere sit hold på en uforglemmelig træningstur til Barcelona.

DAFFs bestyrelse indkalder hermed til ordinært årsmøde i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund:

søndag d. 26. november 2017 kl. 11.00

i Østergade Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden for det ordinære årsmøde er ifølge vedtægter som minimum:

1)               Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2)               Formanden aflægger beretning.

3)               Udvalgsberetninger til godkendelse.

4)               Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5)               Godkendelse af budget, og fastsættelse af foreningskontingent, turneringsgebyr og licensafgift.

6)               Behandling af indkomne forslag.

7)               Valg af formand (vælges i lige år)

8)               Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og samt 1. og 2. suppleant.

9)               Valg til formænd for og øvrige medlemmer af faste udvalg.

                  – Disciplinærudvalg

                  – Appeludvalg

                  – Dommerudvalg

                  – Cheerleadingudvalg

10)             Valg af to revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern revisor.

11)             Eventuelt. 

 

§10, Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet, og kandidaturer til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Forslag, kandidaturer mv. skal indsendes på daff@daff.dk


§10, Stk. 3
Senest 8 dage før årsmødets afholdelse skal medlemmerne have modtaget dagsorden, der skal være bilagt formandens beretning, alle udvalgsberetninger, det reviderede regnskab samt eventuelle forslag og kandidaturer.

 

§9, Stk. 3
Fuldgyldige medlemmer kan stille med 3 delegerede, cherleading- og flag football-medlemmer kan stille med 1 delegeret og én observatør, associerede medlemmer kan stille med 2 observatører. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og for ét medlem.

 

§9, Stk. 4
Foreningerne er ansvarlige for at mindst én repræsentant for klubben giver møde. For fuldstændig udeblivelse pålægges klubben en bøde på kr. 1500,-.

Den 20. september 2017 kl. 10:30 tørnede A-Huset AllStars sammen med Vestervej Vikings i deres første flag football-kamp. Kampen blev spillet på Vigersted Skole i Ringsted. 

Ligebyrdig kamp med smil og jubel

Vestervej Vikings er anført af Mads Simbold Knudsen, og består af otte almenbegavede elever fra 3. til 9. klasse, med diverse udfordringer, mens A-Huset AllStars kommer fra den lokale skole for autister.

Kampdagen var præget af god sportsånd og fairplay både på og udenfor banen. Eleverne spillede fem mod fem (fire elever og en voksen) med en halv banelængde.

“Den fysiske størrelsesforskel på de to hold var til at tage og føle på, men det forhindrede på ingen måde de to hold i at have en ligebyrdig kamp. Der blev smilet, kæmpet, svedt, kastet, grebet, løbet og jublet af børn og voksne,” berettede Mads Simbold Knudsen om dagen.

Tæt spil med dybe kast

Allerede på første spil completede A-Huset AllStars et kast dybt i Vikings territorium, men blev dog holdt ude af endzone af de noget mindre Vikings. Efterfølgende lykkedes det Vikings at marchere ned ad banen på en kombination af playaction- og misdirection-angreb med mange løb og pitches, og stillingen blev 6-0 til Vikings.

AllStars svarede hurtigt igen med gode kastespil og fandt på en kort fjerde down endzone: 6-6. Der var jubel på sidelinjen. Vikings forsøgte at tage til genmæle med fake handoffs og dybe bolde, men formåede ikke at complete de dybe spil.

Frygtløse Vikings finder endzone

AllStars fortsatte, hvor de slap og marcherede ned ad banen i deres tredje drive, men blev, som på første drive, stoppet af de kæmpende Vikings, der frygtløst kastede sig ind i luftdueller og tacklinger imod de større AllStars.

På tredje drive vendte Vikings tilbage til deres tidligere strategi, og det viste sig svært for AllStars at tackle de små vikings, som nåede i endzone på 4. down. Med en succes på ektrapointet var stillingen 13-6 til Vikings.

Vikingerne spillede helt tæt på deres coverage og missede ingen tacklinger, og det lykkedes altså ikke AllStars at flytte bolden på deres sidste drive.

Bidt af flag football

Kampen var resultatet af Mads Simbold Knudsens arbejde med flag football som aktivering for almenbegavede elever med diverse udfordringer. Han har siden foråret haft valgfagsholdet med otte elever fra 3. til 9. klasse. Og flag football har vist sig at være den helt rigtige idræt for dem.

“Flag football har den styrke, at eleverne inden hvert spil får præcis besked på, hvad der forventes af dem,” fortæller Mads. “Jeg har haft elever, som har meldt pas på idræt generelt, men gik meget op i flag football specifikt, netop på grund af strukturerne i spillet.”

Flag football har altså vist sig at være den helt rigtige sportsgren for disse børn, både i kraft af den simple struktur og de mange pauser, men også den lave – eller helt ikke-eksisterende – kontakt spillerne imellem.

Vikings og AllStars inviterer til rematch

“Hvis der er flere specialskoler, som ønsker at deltage, kunne det være alletiders. Vikings og AllStars er med garanti klar på en rematch,” lyder Mads’ afsluttende opfordring.

Alle, som kan se en fordel af at inddrage flag football i deres skole, institution eller lignende, er som altid velkomne til at kontakte vores udviklingskonsulent Malene Kolmos på mk@daffmail.dk eller 2712 6612.

 

Som American Football International skrev i går, har sportsdomstolen CAS truffet afgørelse første del af sagen omkring splittelsen i IFAF. I går har vi modtaget officiel besked fra IFAF. CAS afgørelsen står fast:

 1. Tommy Wiking trådte tilbage som IFAF præsident d. 3. februar 2015 med virkning fra 30. april 2015
 2. Alle handlinger af Tommy Wiking som IFAF præsident eller på vegne af IFAF efter 30. april 2015 er ugyldige og annulleres.
 3. Tommy Wiking skal stoppe med at agere og omtale sig som IFAF præsident.

Den fulde afgørelse fra CAS forventes inden for to til tre måneder. CAS skal bl.a. afgøre, hvorvidt nuværende IFAF præsident Richard MacLean er lovligt valgt. Hvis ikke valget af sket korrekt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

IFAF vil nu kontakte de nationer, der ikke er medlem af IFAF medhenblik på at starte en dialog omkring genindmeldelse i IFAF. En gruppe af nationer har forholdt sig neutral og en anden gruppe har støttet Tommy Wiking, disse nationer vil skulle optages i IFAF igen for at kunne deltage i IFAFs turneringer og aktiviteter.

”Det er med tilfredshed, at CAS omsider er kommet frem til den afgørelse omkring den internationale situation. Det har været en frustrerende lang periode, med meget internationalt idrætspolitisk arbejde, med det formål at sikre vores demokratiske rettigheder gennem IFAF.”, udtaler DAFF formand Michael Brøndum Hansen. Han fortsætter: ”Frustrationen er yderligere forstærket af at der er brugt meget tid, energi og penge på denne sag siden 2015, vel vidende at denne energi kunne være brugt på at lave nogle fantastiske turneringer for klub og landshold. Jeg håber virkeligt, at det sidste punktum er sat i sagen, så vi kan få et samlet Europa igen, som kan samarbejde med IFAF om en konstruktiv og lys fremtid, baseret på fakta og transparente processer, som har det mål at udvikle den sport vi brænder for.”

Rødovre Globetrotters og Copenhagen Scumbags har valgt i 2018 at rykke op i FNL. Det betyder, at med de seks nuværende hold udvides FNL til otte hold. Målet har været at have otte hold i FNL, men gennem et par sæsoner har det ikke været muligt. Når FKL-kvalifikationen er færdigspillet, vil DAFF se på sammensætningen af FKL i 2018.

At de to hold har valgt at rykke op i FNL betyder, at den sidste kamp imellem de to hold i FNL-kvalifikationen aflyses.

DIFs bestyrelse indstiller til DIFs budgetmøde, at DAFF tildeles over 11 mio. kr. over den kommende fireårige periode. Indstillingen sker på baggrund af det strategiforløb samtlige specialforbund i Danmarks Idrætsforbund har gennemgået det seneste 1,5 år. DAFF er det forbund i DIF, der indstilles til den tredjestørste fremgang.

”Det er fantastisk at DIFs bestyrelse anerkender vores arbejde og ser det potentiale, der er i vores tre idrætsgrene. Jeg glæder mig meget til, at vi kan bruge den udvidede støtte fra DIF til at støtte vores foreninger og udvikle vores sportsgrene”, udtaler formand Michael Brøndum Hansen. ”Det er lige nu svært at få armene ned. Tilskudsmæssigt går vi frem, og da DIF opgjorde forbundenes medlemstal, havde vi den ottendestørste medlemsfremgang”, fortsætter den glade formand.

DIFs bestyrelse indstiller DAFF til at modtage 11 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end tidligere, over den fireårige periode. Tilskuddet fra DIF skal bruges til at udvikle DAFFs aktiviteter og understøtte DIFs politiske program. Midlerne tildeles forbundene ud fra et langsigtet perspektiv, og på baggrund af det potentiale det enkelte forbund vurderes at have. At få den tredjestørste stigning i støtte blandt DIFs mere end 60 specialforbund, er en kæmpe anerkendelse af DAFF. DAFFs stigning overgår samtlige af de store specialforbund – kun Danmarks Cykle Union og Parasport Danmark har en større stigning end DAFF – mens ca. en tredjedel af specialforbundene bliver reduceret i tilskud.

Resultatet af et års arbejde

Efter en fælles kick-off workshop, har DAFFs formand, et bestyrelsesmedlem og de to ledere siden midten af juni 2016 arbejdet tæt sammen med en konsulent i DIF om udarbejdelse af strategiaftalen. Aftalen indeholder som tidligere udmeldt fire spor:

Organisation & Ledelse og Diversitet

– DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen.

Vækst

– DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets tre aktiviteters vækstpotentiale.

Talent & Elite

– DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde.

Social indsats og integration for udsatte målgrupper

– DAFF ønsker, gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Det fjerde spor er tilføjet efter opfordring fra DIFs chefgruppe.

Ny økonomisk struktur fra 2018

Strategiaftalerne er resultatet af en ny økonomisk støttestruktur, som DIF overgår til fra 2018. Fremover tildeles specialforbundene dermed midler på baggrund af en fireårig strategiaftale. Formålet med den nye struktur er at frigive ressourcer i specialforbundene, ved at minimere den administration og det bureaukrati, der lå i den gamle struktur.

DIF ønsker mere idræt for de penge, der årligt tilføres specialforbundene fra Tips og Lottomidlerne. Dette skal naturligvis også slå igennem i DAFF, hvor formand Michael Brøndum Hansen ser frem til, at reduktionen i de administrative krav fra DIF gør, at forbundets ansatte vil være mere synlige i forhold til klubberne.

DIFs budget drøftes på budgetmødet d. 6.-7. oktober, og budgettet vedtages endeligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DIF d. 31. oktober 2017.

Fakta:

Den fulde ordlyd på de fire spor:

 1. DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
 2. DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
 3. DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
 4. DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

Fra den 31. oktober vil Børnehjælpsdagens traditionsrige Julelotteri igen være på gaden. Hundredvis af foreninger, idrætsklubber og skoleklasser over hele landet vil sælge Julelodder og tjene rigtig gode penge til deres klasse- og foreningskasse. De støtter samtidig Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Fakta om Julelotteriet: Hvordan og hvornår
Der er rigtig mange penge at hente for foreningerne, som kan bruges til udstyr, rejser eller andre aktiviteter. I 2016 var foreningernes samlede gevinst ved lodsalget på 2,5 millioner kroner.

 • Salget af Julelotteriet sker i perioden 31. oktober til 24. december 2017
 • Et lod koster 20 kr. og heraf tjener deltagerne selv 8,50 kr. til fælleskassen.
 • Det er gratis at tilmelde sig og usolgte lodder kan returneres. Der er således ingen økonomisk risiko.
 • Nye sælgere kan melde sig i hele salgsperioden.
 • Tilmelding foregår her: Bestil lodder til Julelotteriet

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der bliver afholdt over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

Der var store forventninger og forhåbninger til de danske landshold i flag football, da de skulle dyste om titlen som europamester på både dame- og herresiden i Valby i weekenden. De rød-hvide mandskaber skuffede heller ikke, og kunne søndag begge lade sig hylde som Europas bedste.

Især på herresiden måtte danskerne betegnes som forhåndsfavoritter, da Danmark inden turneringen var firedobbelt regerende mester, og det høje niveau var tydeligt gennem hele turneringen.

Dobbelt opgør mod Israel

I finalen ventede Israel, som også mødte Danmark i kvindernes finale.

De danske favoritter kom flyvende fra start, da quarterback Frederik Ermler kastede en dyb bold hen over det israelske forsvar til wide receiver Silas Meyer-Juhlin, der i øvrigt blev kåret til turneringens vigtigste spiller.

Israel forsøgte at svare tilbage på den efterfølgende angrebsserie, men cornerback Emil Gufler læste israelernes spil og sprang atletisk ind foran en israelsk angrebsspiller og interceptede bolden.

Herrerne tog en sikker sejr på 39-19, da dommerne kunne fløjte kampen af og sikrede sig dermed titlen som femdobbelte europamestre.

Fra fjerdeplads til Europamester

På damernes side var udsigterne ikke helt så skråsikre fra start.

”Vi spillede tæt mod Israel sidste år, så vores forventninger til mesterskabet var bare at slå Israel. At det så skulle blive i finalen og dermed sikre os en guldmedalje er en kæmpe bonus, som vi er meget stolte af,” siger landstræner Lars Abrahamsen efter gårsdagens sejr.

Tidligere har damerne vundet en fjerdeplads i 2013, og Lars Abrahamsen mener, at dette års sejr skyldes et endnu stærkere sammenhold mellem spillerne og træneren, som har taget nogle gode erfaringer med fra sidste års turnering.

Danmark holdt det høje niveau hele vejen

Det høje niveau viste sig ikke mindst i finalen.

Damerne kom stærkt fra start med et touchdown på et af de første drives i kampen. I de resterende drives holder danskerne niveauet og leverer et eminent forsvar, som ikke forærer Israels damer noget.

Slutstillingen på 33-6 til Danmark vidner om danskernes klasse, som de øvrige hold altså ikke kunne stille noget op imod.

Det danske herrelandshold og damelandshold kunne således gå fra finalerne med to suveræne sejre over Israel.

Se resultater fra hele turneringen her: Results from IFAF EC Flag Football

FØLG OS PÅ